Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med betesmark, omställd och under omställning 2013

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2013

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

104

12

 

108

Uppsala

177

30

 

183

Södermanlands

188

28

 

196

Östergötlands

361

75

 

379

Jönköpings

278

68

 

285

 

 

 

 

Kronobergs

124

30

 

129

Kalmar

186

46

 

200

Gotlands

128

33

 

135

Blekinge

51

10

 

53

Skåne

218

49

 

235

 

 

 

 

Hallands

120

20

 

124

Västra Götalands

939

208

 

994

Värmlands

198

49

 

208

Örebro

130

28

 

139

Västmanlands

100

16

 

104

 

 

 

 

Dalarnas

135

24

 

141

Gävleborgs

137

34

 

155

Västernorrlands

83

20

 

90

Jämtlands

108

34

 

127

Västerbottens

44

..

 

48

Norrbottens

15

..

 

16

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

3 824

824

 

4 049

2012

3 626

956

 

3 955

2011

3 201

1 356

 

3 963

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.