Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Omställd areal spannmål 2013, hektar

4a. Cereals, converted areas 2013, hectares

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

388

568

-

-

280

820

104

157

2 316

Uppsala

1 191

1 800

82

26

1 572

1 742

138

519

7 070

Södermanlands

454

894

83

-

929

1 760

210

225

4 555

Östergötlands

2 246

2 132

200

55

1 425

2 064

721

436

9 279

Jönköpings

159

127

1

-

867

636

104

312

2 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

36

70

9

5

250

285

20

47

723

Kalmar

322

242

87

24

581

214

163

33

1 667

Gotlands

447

469

193

3

989

397

72

46

2 616

Blekinge

55

6

3

.

73

19

26

18

199

Skåne

314

482

337

108

1 398

790

470

417

4 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

218

542

46

-

272

374

15

245

1 712

Västra Götalands

1 944

4 779

817

66

2 961

11 549

578

2 789

25 485

Värmlands

239

934

50

-

1 342

2 740

226

114

5 644

Örebro

129

586

56

-

876

1 445

122

46

3 259

Västmanlands

822

1 693

42

-

482

2 716

50

107

5 912

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

185

614

16

-

899

882

1

11

2 609

Gävleborgs

78

152

12

-

1 214

725

6

34

2 221

Västernorrlands

-

4

-

-

537

123

-

74

737

Jämtlands

2

18

1

-

791

27

-

39

878

Västerbottens

-

30

0

-

558

66

-

8

662

Norrbottens

0

1

-

-

517

35

-

16

569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2013

9 229

16 143

2 035

287

18 813

29 411

3 027

5 692

84 636

2012

11 886

14 156

1 315

69

15 137

27 731

2 384

5 247

77 926

2011

15 006

11 414

2 160

106

12 705

23 121

2 233

5 162

71 907

2010

11 894

10 417

1 906

143

11 719

19 003

2 443

3 579

61 104

2009

12 842

8 497

2 974

151

9 932

22 380

3 857

2 742

63 374