Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2013

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2013

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

18

30

-

-

23

53

7

17

86

Uppsala

59

79

11

..

78

101

9

32

177

Södermanlands

30

42

11

-

49

91

15

13

132

Östergötlands

94

100

10

3

88

136

38

29

260

Jönköpings

17

18

..

-

69

90

10

37

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

7

4

..

26

34

4

7

56

Kalmar

22

18

10

4

52

35

21

8

101

Gotlands

34

22

29

..

75

42

8

10

114

Blekinge

5

3

3

-

9

6

..

4

20

Skåne

21

37

32

5

92

65

33

13

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

16

36

11

-

24

46

3

14

88

Västra Götalands

126

233

48

..

178

642

39

146

821

Värmlands

13

37

5

-

65

121

12

12

160

Örebro

10

24

6

-

37

69

6

5

87

Västmanlands

42

68

3

-

25

112

3

5

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

14

37

4

-

70

51

..

..

103

Gävleborgs

11

12

5

-

94

77

..

4

127

Västernorrlands

-

..

-

-

34

16

-

9

55

Jämtlands

..

5

..

-

45

6

-

7

52

Västerbottens

-

3

..

-

37

12

-

..

46

Norrbottens

..

..

-

-

18

6

-

..

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2013

538

813

196

18

1 188

1 811

212

377

2 948

2012

632

760

144

10

1 069

1 771

182

366

2 847

2011

782

653

173

13

964

1 638

170

370

2 679

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.