Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2013, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2013, hect­ares

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

197

-

-

-

371

5 696

Uppsala

537

1

-

-

932

10 305

Södermanlands

394

-

-

0

352

12 350

Östergötlands

1 860

-

-

-

716

22 535

Jönköpings

26

-

-

-

1 051

11 118

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

-

272

4 845

Kalmar

157

-

11

174

376

8 229

Gotlands

152

-

-

62

365

7 246

Blekinge

2

-

-

-

91

1 274

Skåne

468

30

-

58

796

11 155

 

 

 

 

 

 

Hallands

283

22

-

-

396

5 622

Västra Götalands

3 419

128

-

-

3 568

51 693

Värmlands

358

-

-

1

1 195

19 756

Örebro

185

-

-

-

572

9 590

Västmanlands

438

-

-

-

275

5 936

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

149

-

-

-

414

8 740

Gävleborgs

70

-

-

-

664

10 025

Västernorrlands

-

-

-

2

372

7 593

Jämtlands

-

-

-

-

521

8 152

Västerbottens

-

-

-

-

495

5 358

Norrbottens

4

-

-

-

169

2 355

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

8 696

180

11

297

13 963

229 573

2012

8 353

96

13

307

13 879

209 924

2011

8 178

51

24

348

13 522

188 496

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall