Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1501

Jordbruksmarkens användning 2014
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2014
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 596 500 hektar år 2014. Det innebär en minskning med 8 000 hektar (-0,3 %) sedan 2013. Sedan år 2003 har arealen åkermark minskat med 72 100 hektar (-2,7 %).

Ökad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 1 034 400 hektar år 2014. Det innebär en ökning med 49 900 hektar (+5 %) jämfört med år 2013. Jämfört med år 2003 har spannmålsarealen minskat med 119 500 hektar (‑10 %). Vetearealen var 455 200 hektar 2014 vilket är en ökning med 40 % jämfört med år 2013. Jämfört med år 2003 har vetearealen ökat med 11 %. Havrearealen har minskat med 18 % till 164 900 hektar och kornarealen har minskat med 15 % till 335 300 hektar jämfört med 2013. Även jämfört med 2003 har både havrearealen och kornarealen minskat, havre minskade med 114 900 hektar (‑41 %) och korn med 33 200 hektar (‑9 % ).

Minskad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 96 000 hektar år 2014. Det innebär en minskning med 24 % sedan år 2013. Sedan 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 64 %.

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 435 700 hektar år 2014. Det innebär en minskning med 7 200 hektar (‑2 %) jämfört med år 2013. Jämfört med 2003 har arealen betesmark minskat med 12 %.