Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2014

JO 10 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2014

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2014

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbetesmarker

Ospecificerad betesmark

Summa betes-mark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 052

31

75

-

-

9

35

1 093

Uppsala

1 429

59

124

-

-

27

38

1 488

Södermanlands

1 178

61

58

-

-

23

23

1 212

Östergötlands

2 341

71

173

-

-

30

56

2 407

Jönköpings

2 972

115

38

-

-

..

69

3 048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 923

130

21

-

-

13

59

1 995

Kalmar

2 450

239

112

-

162

18

50

2 547

Gotlands

952

96

255

-

161

59

19

1 009

Blekinge

1 019

38

15

-

-

28

31

1 052

Skåne

4 402

283

13

-

-

4

122

4 595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 022

46

8

-

-

11

54

2 081

Västra Götalands

6 435

249

102

-

-

65

247

6 744

Värmlands

993

67

9

3

-

..

77

1 106

Örebro

953

45

21

-

-

3

33

1 004

Västmanlands

631

47

3

-

-

8

16

669

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

795

73

9

85

-

-

48

897

Gävleborgs

792

47

9

23

-

-

44

863

Västernorrlands

534

33

4

4

-

-

71

620

Jämtlands

647

48

26

87

-

-

45

728

Västerbottens

332

44

24

..

-

-

41

399

Norrbottens

196

110

7

-

-

-

33

323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 848

114

..

-

-

3

44

1 940

Götalands mellanbygder

4 085

392

315

-

323

90

85

4 276

Götalands norra slättbygder

3 493

107

107

-

-

15

77

3 595

Svealands slättbygder

4 956

216

273

-

-

67

135

5 160

Götalands skogsbygder

14 792

627

299

-

-

120

468

15 335

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 574

154

43

9

-

8

156

2 798

Nedre Norrland

1 989

137

27

112

-

-

155

2 231

Övre Norrland

717

187

44

82

-

-

91

960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 045

307

85

32

32

43

315

2 516

2,1- 5,0

4 336

305

66

20

10

18

775

5 210

5,1- 10,0

5 448

299

125

16

13

29

97

5 665

10,1- 20,0

5 826

264

136

24

25

32

16

5 931

20,1- 30,0

3 156

135

104

26

28

23

..

3 198

30,1- 50,0

3 776

170

149

30

39

23

4

3 815

50,1- 100,0

4 645

196

215

38

88

50

..

4 689

100,1-

4 375

240

224

17

88

82

-

4 396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

11

..

-

-

-

-

49

60

2,1- 5,0

1 244

..

4

..

-

..

588

1 886

5,1- 10,0

6 417

443

68

..

..

..

503

7 121

10,1- 20,0

6 836

368

133

22

..

31

51

7 015

20,1- 30,0

3 726

174

106

21

17

24

9

3 799

30,1- 50,0

4 274

191

169

28

26

43

8

4 338

50,1- 100,0

5 323

266

257

38

61

56

..

5 380

100,1-

5 776

382

367

86

207

128

..

5 821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

33 607

1 916

1 104

203

323

300

1 211

35 420

2013

34 479

1 936

1 184

211

329

321

1 290

36 426

2012

34 979

1 933

1 203

210

331

304

897

36 514

2011

35 584

2 024

1 109

212

317

251

890

37 175

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

922

37 950


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.