Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2014

JO 10 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2014

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2014

Område
Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

63

-

-

6

75

1 645

9

Uppsala

229

-

-

10

145

2 305

40

Södermanlands

119

-

-

10

104

1 802

36

Östergötlands

387

-

-

39

233

2 950

92

Jönköpings

10

-

-

17

602

3 282

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

-

-

3

303

2 175

4

Kalmar

85

-

39

193

380

2 797

11

Gotlands

148

..

-

153

114

1 294

6

Blekinge

17

..

-

48

107

1 221

5

Skåne

151

437

-

444

522

7 016

172

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

97

126

-

128

255

2 903

22

Västra Götalands

578

60

-

70

939

10 229

129

Värmlands

47

-

-

4

210

2 778

24

Örebro

104

-

-

7

128

1 897

37

Västmanlands

140

..

-

5

49

1 336

46

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

29

-

-

-

157

1 712

9

Gävleborgs

19

-

-

..

214

2 020

10

Västernorrlands

-

-

-

-

215

1 803

10

Jämtlands

3

-

-

-

206

1 373

..

Västerbottens

-

-

-

-

218

2 048

7

Norrbottens

3

-

-

-

63

1 065

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

152

423

-

264

195

3 909

146

Götalands mellanbygder

289

118

39

589

532

5 645

50

Götalands norra slättbygder

827

60

-

55

451

5 797

194

Svealands slättbygder

670

..

-

42

500

8 890

173

Götalands skogsbygder

180

30

-

196

2 229

18 053

67

Mellersta Sveriges skogsbygder

114

-

-

11

412

5 708

40

Nedre Norrland

10

-

-

..

606

5 001

15

Övre Norrland

3

-

-

-

339

3 464

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

..

712

-

2,1- 5,0

8

3

-

3

..

7 624

26

5,1- 10,0

33

5

-

30

407

11 881

38

10,1- 20,0

70

18

-

67

721

10 768

27

20,1- 30,0

83

18

4

52

541

5 130

21

30,1- 50,0

203

68

3

119

828

5 851

37

50,1- 100,0

490

143

5

288

1 170

6 582

90

100,1-

1 341

372

27

576

1 378

6 290

439

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

..

4

-

2,1- 5,0

6

3

-

..

..

4 350

12

5,1- 10,0

30

5

-

..

257

12 105

44

10,1- 20,0

61

15

-

51

610

11 513

31

20,1- 30,0

78

18

3

36

490

5 644

24

30,1- 50,0

187

63

3

110

775

6 315

32

50,1- 100,0

459

142

3

230

1 215

7 232

89

100,1-

1 407

381

30

676

1 779

7 675

446

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

2014

2 228

627

39

1 135

5 189

54 838

678

2013

2 017

592

42

1 130

4 571

56 187

697

2012

2 093

518

45

1 222

4 750

55 800

700

2011

2 270

536

54

1 215

4 899

57 206

769

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.