Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2014

JO 10 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2014

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseeds in 2014

Område
Storleksgrupp åker

Mat-potatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

58

-

..

52

47

6

..

94

10

Uppsala

89

-

3

107

118

8

5

220

19

Södermanlands

36

..

..

74

61

6

6

135

31

Östergötlands

154

-

..

395

125

4

6

498

177

Jönköpings

137

-

-

20

6

..

-

25

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

85

..

-

11

8

..

..

22

-

Kalmar

98

34

6

220

20

-

..

234

..

Gotlands

87

-

4

333

77

..

..

361

-

Blekinge

57

123

71

84

11

-

-

90

-

Skåne

521

201

1 721

1 928

56

7

3

1 973

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

202

3

103

144

81

..

-

220

..

Västra Götalands

487

5

..

361

190

3

11

536

35

Värmlands

82

-

-

4

27

..

8

39

-

Örebro

103

-

-

45

58

5

..

105

13

Västmanlands

21

-

-

32

51

16

..

97

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

136

-

-

12

6

-

17

33

..

Gävleborgs

142

-

-

4

..

..

13

22

-

Västernorrlands

128

-

-

-

..

-

..

3

-

Jämtlands

121

-

-

-

..

-

-

..

-

Västerbottens

111

-

-

..

8

-

8

18

-

Norrbottens

77

-

-

-

3

-

10

12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

430

63

1 424

1 441

80

6

..

1 508

8

Götalands mellanbygder

420

274

478

1 191

115

3

3

1 243

5

Götalands norra slättbygder

311

5

..

696

264

4

12

918

202

Svealands slättbygder

289

..

7

309

346

42

20

662

84

Götalands skogsbygder

658

43

38

245

106

9

7

359

5

Mellersta Sveriges skogsbygder

219

-

..

40

36

..

23

99

9

Nedre Norrland

416

-

-

..

6

-

14

20

-

Övre Norrland

211

-

-

..

11

-

18

30

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

9

-

..

..

-

-

-

..

-

2,1- 5,0

164

-

..

..

..

-

-

..

..

5,1- 10,0

315

3

19

53

14

..

..

70

-

10,1- 20,0

508

17

84

172

44

3

..

217

..

20,1- 30,0

293

29

131

208

35

..

9

248

6

30,1- 50,0

406

52

280

449

86

4

11

549

13

50,1- 100,0

510

106

526

943

229

27

14

1 172

70

100,1-

724

160

872

1 981

546

28

58

2 452

217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

..

-

..

15

4

-

-

19

-

5,1- 10,0

303

3

..

45

12

..

..

59

..

10,1- 20,0

492

15

72

164

44

..

..

209

..

20,1- 30,0

294

24

119

183

34

..

9

224

6

30,1- 50,0

422

47

285

427

81

..

10

519

9

50,1- 100,0

527

103

499

894

221

27

13

1 117

66

100,1-

800

175

919

2 096

563

29

60

2 584

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2 929

367

1 915

3 824

959

65

98

4 731

312

2013

3 045

386

2 005

3 609

2 451

30

208

5 856

261

2012

3 172

415

2 113

3 277

2 363

64

169

5 372

444

2011

3 442

521

2 173

3 150

1 929

42

154

4 914

671

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.