Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2014

JO 10 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2014, hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2014, hectares

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra
växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa
åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

440

261

87

10 450

99

82 114

Uppsala

1 800

149

643

14 601

144

165 485

Södermanlands

1 527

464

161

9 751

85

125 839

Östergötlands

1 067

623

219

7 833

162

201 604

Jönköpings

68

154

23

1 155

145

87 525

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

106

50

21

932

166

47 268

Kalmar

182

1 066

53

2 166

162

120 940

Gotlands

84

916

53

2 142

59

85 820

Blekinge

38

742

7

847

87

30 883

Skåne

2 285

8 267

601

4 317

494

443 692

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

110

671

46

2 706

215

109 311

Västra Götalands

919

892

688

34 589

1 023

465 306

Värmlands

309

123

325

7 807

612

106 647

Örebro

1 678

110

74

8 216

187

104 674

Västmanlands

995

56

974

10 578

61

101 656

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

198

172

163

3 764

282

59 854

Gävleborgs

51

49

173

3 034

337

67 221

Västernorrlands

51

53

49

960

564

48 207

Jämtlands

10

89

20

732

361

39 787

Västerbottens

280

60

32

4 705

557

69 192

Norrbottens

44

176

20

1 183

319

33 501

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

964

5 140

425

3 214

237

327 390

Götalands mellanbygder

1 190

5 841

255

5 264

310

310 940

Götalands norra slättbygder

1 433

1 145

761

22 985

419

442 404

Svealands slättbygder

6 374

1 065

2 025

54 061

582

601 740

Götalands skogsbygder

1 119

1 164

259

21 738

1 398

468 258

Mellersta Sveriges skogsbygder

758

352

513

15 985

957

187 264

Nedre Norrland

78

197

140

3 291

1 231

149 047

Övre Norrland

324

239

52

5 932

987

109 485

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4

235

3

28

163

1 300

2,1- 5,0

83

355

103

2 529

4 845

37 065

5,1- 10,0

484

643

196

10 139

1 114

96 965

10,1- 20,0

1 102

1 076

355

18 106

-

173 900

20,1- 30,0

849

663

209

13 979

-

143 429

30,1- 50,0

1 566

1 221

452

19 748

-

255 800

50,1- 100,0

2 079

2 870

1 118

25 064

-

509 613

100,1-

6 074

8 080

1 995

42 876

-

1 378 455

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

214

2

1

70

291

2,1- 5,0

61

331

80

2 145

4 225

23 749

5,1- 10,0

444

611

191

9 871

1 827

85 310

10,1- 20,0

1 038

977

365

17 358

-

155 987

20,1- 30,0

759

682

196

13 529

-

131 002

30,1- 50,0

1 481

1 241

429

19 361

-

233 786

50,1- 100,0

1 915

2 724

1 098

24 628

-

480 985

100,1-

6 542

8 363

2 069

45 575

-

1 485 418

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2014

12 241

15 143

4 430

132 469

6 122

2 596 527

2013

12 647

14 599

5 111

158 113

7 166

2 604 531

2012

12 627

15 310

4 689

151 518

9 834

2 608 274

2011

12 922

15 597

4 969

154 181

9 833

2 618 885

2010

13 126

14 687

5 381

176 801

10 535

2 633 457


1) Se avsnittet Fakta om statistiken.