Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2014

JO 10 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2014

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2014

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

42

75

45

837

30

1 862

Uppsala

145

56

96

1 571

40

2 819

Södermanlands

113

76

63

964

24

2 076

Östergötlands

103

109

53

1 098

48

3 263

Jönköpings

20

73

39

509

43

3 375

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

19

51

30

340

48

2 278

Kalmar

28

166

39

629

45

2 942

Gotlands

8

128

35

402

16

1 395

Blekinge

9

124

14

271

28

1 311

Skåne

306

761

188

1 094

151

8 098

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

24

161

38

644

62

3 187

Västra Götalands

156

271

204

5 130

287

12 556

Värmlands

26

41

66

1 025

158

3 280

Örebro

141

55

42

981

52

2 276

Västmanlands

66

27

75

885

18

1 671

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

30

47

48

602

80

1 980

Gävleborgs

9

54

44

527

84

2 234

Västernorrlands

12

39

20

218

146

2 031

Jämtlands

3

39

15

177

98

1 505

Västerbottens

38

47

28

583

149

2 402

Norrbottens

5

54

22

226

83

1 228

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

170

487

113

893

76

4 787

Götalands mellanbygder

129

668

130

1 247

91

6 258

Götalands norra slättbygder

185

213

151

3 378

118

7 414

Svealands slättbygder

498

288

314

5 259

160

10 581

Götalands skogsbygder

187

473

243

4 286

399

19 510

Mellersta Sveriges skogsbygder

88

120

138

2 178

258

6 703

Nedre Norrland

18

128

72

830

325

5 546

Övre Norrland

43

103

51

834

263

4 018

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3

299

6

38

109

1 138

2,1- 5,0

33

230

62

990

1 398

9 758

5,1- 10,0

111

301

112

2 515

183

13 508

10,1- 20,0

181

347

174

3 246

-

12 185

20,1- 30,0

122

164

102

1 956

-

5 829

30,1- 50,0

145

234

141

2 583

-

6 556

50,1- 100,0

203

382

259

3 272

-

7 191

100,1-

491

490

343

3 949

-

6 633

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

263

3

..

52

315

2,1- 5,0

18

188

44

..

1 261

6 265

5,1- 10,0

108

299

104

2 440

377

13 998

10,1- 20,0

168

348

176

3 150

-

12 949

20,1- 30,0

124

174

90

1 944

-

6 352

30,1- 50,0

137

231

141

2 537

-

7 037

50,1- 100,0

207

374

257

3 300

-

7 851

100,1-

527

570

384

4 452

-

8 031

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2014

1 289

2 447

1 199

18 549

1 690

62 798

2013

1 301

2 236

1 211

19 592

1 998

64 321

2012

1 292

2 356

1 107

19 387

2 798

64 798

2011

1 282

2 491

949

19 572

2 804

66 413

2010

1 284

2 448

908

20 116

2 990

68 296


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.