Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1502

Jordbruksmarkens användning 2015
Preliminär statistik
Use of agricultural land in 2015, preliminary statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något

Arealen åkermark är år 2015 preliminärt 2 586 000 hektar. Det är en minskning med 10 600 hektar (‑0,4 %) jämfört med 2014. Den totala arealen betesmark är preliminärt 442 300 hektar år 2015, vilket är en ökning med 6 600 hektar (+2 %) jämfört med 2014.

 

Arealen spannmål ökar lite

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 040 800 hektar år 2015. Det är en ökning med 6 500 hektar (+1 %) jämfört med år 2014. Arealerna för vete och havre ökar preliminärt med 5 300 hektar (+1 %) respektive 5 800 hektar (+4 %) jämfört med 2014. Kornarealen minskar med 4 200 hektar (‑1 %).

 

Arealen raps och rybs minskar

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 94 600 hektar år 2015. Det är en minskning med 1 400 hektar (‑1 %) jämfört med år 2014.

 

Arealen vall och grönfoderväxter minskar

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 134 500 hektar år 2015, vilket är en minskning med 37 700 hektar (‑3 %) jämfört med år 2014.