Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2015

JO 10 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Areal baljväxter, grönfoder och vall 2015, hektar. Preliminär statistik

2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2015, hectares. Preliminary statistics

Område
Storleksgrupp

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv­ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 461

-

-

61

518

32 977

279

Uppsala

5 384

-

-

120

1 402

45 531

734

Södermanlands

2 632

1

-

139

1 091

44 592

1 100

Östergötlands

8 212

-

-

898

2 398

68 821

1 393

Jönköpings

157

-

-

123

3 520

63 424

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

20

-

-

66

1 658

35 093

12

Kalmar

1 257

67

527

2 845

4 578

65 706

56

Gotlands

2 444

-

-

2 259

861

36 441

31

Blekinge

239

-

1

539

311

14 511

10

Skåne

5 530

6 877

-

6 495

3 040

96 695

3 713

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 600

1 654

-

2 322

1 376

46 150

330

Västra Götalands

12 842

1 117

-

851

8 276

179 803

3 525

Värmlands

1 155

3

-

111

2 574

61 848

476

Örebro

2 109

-

-

79

1 108

33 941

843

Västmanlands

3 101

-

-

66

637

23 762

952

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

475

-

-

1

1 427

33 977

62

Gävleborgs

252

-

-

-

2 604

43 210

116

Västernorrlands

9

-

-

-

1 799

38 776

58

Jämtlands

0

-

-

-

2 013

33 519

15

Västerbottens

6

-

-

-

3 113

48 646

32

Norrbottens

4

-

-

-

1 173

24 650

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 935

6 092

-

4 498

1 071

46 101

2 910

Götalands mellanbygder

5 076

2 092

528

8 614

4 695

115 607

934

Götalands norra slättbygder

18 828

1 117

-

1 159

5 310

112 285

4 450

Svealands slättbygder

15 172

4

-

578

5 209

188 875

3 981

Götalands skogsbygder

2 791

413

1

2 074

14 141

308 729

756

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 983

-

-

53

4 091

108 076

620

Nedre Norrland

93

-

-

-

6 306

113 059

89

Övre Norrland

11

-

-

-

4 657

79 339

51

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

4

889

-

2,1- 5,0

11

3

-

6

192

26 415

91

5,1- 10,0

106

24

3

79

778

74 186

217

10,1- 20,0

360

125

1

267

1 860

116 579

299

20,1- 30,0

523

96

9

239

1 928

84 302

153

30,1- 50,0

1 856

575

16

636

3 728

129 835

430

50,1- 100,0

6 651

1 648

57

2 741

9 437

225 409

959

100,1-

39 383

7 247

443

13 008

27 552

414 457

11 641

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

1

-

2,1- 5,0

6

2

-

1

84

14 810

61

5,1- 10,0

77

22

-

68

492

63 124

215

10,1- 20,0

302

107

4

250

1 422

105 354

310

20,1- 30,0

509

89

9

129

1 482

76 643

165

30,1- 50,0

1 657

537

11

587

2 950

116 856

394

50,1- 100,0

6 177

1 584

51

2 015

7 794

213 655

880

100,1-

40 163

7 378

454

13 927

31 256

481 630

11 764

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

2015 prel.

48 889

9 719

529

16 977

45 479

1 072 072

13 790

2014

34 217

9 833

465

16 621

45 676

1 109 942

14 381

2013

30 065

9 407

501

15 893

37 450

1 124 505

13 978

2012

31 360

8 486

479

16 482

38 894

1 121 769

14 074

2011

32 506

8 472

712

15 829

39 733

1 139 695

14 743

2010

36 084

9 368

658

16 325

40 744

1 137 642

14 818


1) Se avsnittet Fakta om statistiken.