Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2015

JO 10 SM 1502

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2015, hektar. Preliminär statistik

4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2015, hectares. Preliminary statistics

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

459

258

287

10 357

97

81 240

Uppsala

1 713

143

750

15 618

136

164 653

Södermanlands

1 564

204

216

10 811

83

125 375

Östergötlands

956

691

159

9 703

154

201 171

Jönköpings

67

158

55

1 751

145

86 959

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

79

86

38

1 017

163

46 948

Kalmar

211

1 011

89

3 420

160

120 126

Gotlands

88

975

59

2 912

59

85 841

Blekinge

39

767

11

1 097

86

30 675

Skåne

2 282

9 643

515

9 502

488

443 255

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

145

738

110

3 348

207

108 724

Västra Götalands

860

943

850

37 819

1 010

464 052

Värmlands

238

112

431

9 373

607

106 077

Örebro

1 391

90

138

9 150

183

104 125

Västmanlands

1 070

54

988

10 665

54

101 157

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

182

209

194

3 997

276

59 567

Gävleborgs

51

34

221

3 004

332

66 591

Västernorrlands

62

68

76

2 078

564

48 233

Jämtlands

23

88

45

884

361

39 519

Västerbottens

248

55

59

5 930

555

68 705

Norrbottens

48

194

41

1 248

306

32 976

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

943

6 087

367

7 042

232

327 355

Götalands mellanbygder

1 223

6 249

266

8 631

303

310 683

Götalands norra slättbygder

1 277

1 213

728

26 751

412

442 032

Svealands slättbygder

6 103

770

2 513

58 091

560

598 616

Götalands skogsbygder

1 160

1 372

473

24 340

1 379

464 520

Mellersta Sveriges skogsbygder

664

375

664

16 700

944

186 076

Nedre Norrland

109

205

219

4 854

1 225

148 291

Övre Norrland

297

250

99

7 278

972

108 396

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3

262

2

31

145

1 356

2,1- 5,0

69

442

181

2 492

4 799

35 962

5,1- 10,0

564

842

546

10 412

1 083

95 910

10,1- 20,0

1 073

1 153

434

18 734

-

166 380

20,1- 30,0

856

783

328

14 207

-

138 181

30,1- 50,0

1 464

1 351

400

20 995

-

240 457

50,1- 100,0

1 879

3 091

1 251

30 140

-

493 479

100,1-

5 867

8 599

2 186

56 676

-

1 414 244

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

244

1

2

58

307

2,1- 5,0

48

402

155

2 122

4 177

22 696

5,1- 10,0

506

817

520

10 092

1 791

83 880

10,1- 20,0

989

1 075

441

17 902

-

150 192

20,1- 30,0

785

794

325

13 678

-

125 940

30,1- 50,0

1 342

1 286

376

20 548

-

217 689

50,1- 100,0

1 857

2 993

1 241

29 127

-

464 241

100,1-

6 248

8 910

2 268

60 216

-

1 521 026

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2015 prel.

11 776

16 522

5 328

153 686

6 026

2 585 969

2014

12 241

15 143

4 430

132 469

6 122

2 596 527

2013

12 647

14 599

5 111

158 113

7 166

2 604 531

2012

12 627

15 310

4 689

151 518

9 834

2 608 274

2011

12 922

15 597

4 969

154 181

9 833

2 618 885

2010

13 126

14 687

5 381

176 801

10 535

2 633 457


1) Se avsnittet Fakta om statistiken.