Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2015

JO 10 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

List of tables
List of terms

If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link ”Första sidan - I korta drag” above, then click on the link ”Hela publikationen (PDF)”.

The total area of arable land has decreased compared with 2014

The total area of arable land was 2 590 100 hectares in 2015, a decrease by 6 500 hectares (‑0.2 %) compared with 2014. Since 2003, the area of arable land has decreased by 78 500 hectares (‑2.9 %).

The area of cereals is almost the same as in 2014

The total area of cereals was 1 034 200 hectares in 2015. It is almost the same as it was 2014. Compared with 2003 the area of cereals has decreased by 119 700 hectares (‑10 %). The area of wheat was 460 000 hectares in 2015, an increase by 1 % compared with 2014. Compared with 2003, the area of wheat has increased by 12 %. The area of oats was 168 100 hectares and the area of barley was 327 500 in 2015. Oats increased by 2 % compared with 2014 and decreased by 40 % compared with 2003. Barley increased by 2 % compared with 2014 and by 11 % compared with 2003.

The area of oilseeds has decreased

The area of rape and turnip rape was 94 500 hectares in 2015, a decrease by 2 % compared with 2014. Since 2003 the area of rape and turnip rape has increased by 61 %.

The area of pasture and meadow has increased

The total area of pasture and meadows was 449 800 hectares in 2015, an increase by 14 200 hectares (3 %) compared with 2014. Compared with 2003, the area of pasture and meadows has decreased by 9 %.

 

List of tables

 

Explanation of symbols

1a. Areas under cereals in 2015, hectares

1b. Number of holdings with cultivation of cereals 2015

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2015, hectares

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2015

3a. Areas under potatoes, sugar beets and oilseeds 2015, hectares

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseeds in 2015

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2015, hectares

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2015

5a. Areas under pasture and meadow in 2015, hectares

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2015

6a. Areas by size group arable land, 2015, hectares

6b. Number of holdings with areas by size group arable land 2015, hectares

 

List of terms

Alvarbete

Grazed alvar (flat areas on hard lime-stone bedrock with bare rock breaking through the thin soil)

Andra växtslag

Other crops

Betesmark

Pasture and meadow

Blandsäd

Mixed grain

Bruna bönor

Brown beans

Energiskog

Energy forest

Frövall

Seed ley

Fäbodbete

Mountain pasture

Grönfoder

Green fodder

Havre

Oats

Hela riket

Whole of Sweden

Höstkorn

Winter barley

Höstraps

Winter rape

Höstrybs

Winter turnip rape

Höstrågvete

Winter triticale

Höstvete

Winter wheat

Konservärter

Green peas

Korn

Barley

Län

County

Matpotatis

Table potatoes

Oljelin

Linseed

Oljeväxter

Oilseed

Område

Region

Ospecificerad betesmark

Unspecified pasture and meadow

Ospecificerad åkermark

Unspecified arable land

Outnyttjad betesmark

Unutilised pasture and meadow

Outnyttjad åkermark

Unutilised arable land

Potatis för stärkelse

Potatoes for processing

Produktionsområde

Production area

Raps

Rape

Rybs

Turnip rape

Råg

Rye

Skogsbete

Forest pasture

Slåtter- och betesvall

Temporary grass

Slåtteräng

Mown meadow

Sockerbetor

Sugar beets

Spannmål

Cereals

Stödområde

Support area

Träda

Fallow land

Trädgårdsväxter

Horticultural plants

Vall

Ley

Vete

Wheat

Vårkorn

Spring barley

Vårraps

Spring rape

Vårrybs

Spring turnip rape

Vårrågvete

Spring tritcale

Vårvete

Spring wheat

Åkerbönor

Field beans

Åkermark

Arable land

Ärter

Peas