Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2015

JO 10 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2015

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2015

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbetesmarker

Ospecifi-cerad betesmark

Summa betesmark och
slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 060

31

86

-

-

26

33

1 100

Uppsala

1 432

58

146

-

-

77

35

1 485

Södermanlands

1 168

63

78

-

-

37

21

1 203

Östergötlands

2 326

68

188

-

-

81

54

2 388

Jönköpings

2 944

117

62

-

-

9

68

3 026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 890

126

41

-

-

29

57

1 962

Kalmar

2 391

235

123

-

141

26

47

2 489

Gotlands

939

102

250

-

162

68

18

995

Blekinge

1 000

37

19

-

-

39

27

1 031

Skåne

4 366

307

37

-

-

13

116

4 569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 996

50

20

-

-

24

54

2 061

Västra Götalands

6 338

273

146

-

-

95

238

6 656

Värmlands

994

62

18

3

-

9

76

1 106

Örebro

962

48

45

..

-

8

31

1 015

Västmanlands

626

49

9

-

-

22

15

661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

786

71

14

82

-

10

46

885

Gävleborgs

778

52

19

22

-

10

43

852

Västernorrlands

532

27

7

4

-

..

71

620

Jämtlands

636

54

31

90

-

..

44

717

Västerbottens

338

48

24

..

-

..

41

408

Norrbottens

187

136

7

..

-

-

32

339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 836

128

6

-

-

8

42

1 935

Götalands mellanbygder

4 120

406

321

-

303

126

81

4 309

Götalands norra slättbygder

3 446

119

127

-

-

45

73

3 557

Svealands slättbygder

4 960

223

343

-

-

168

125

5 161

Götalands skogsbygder

14 486

641

409

-

-

199

452

15 037

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 581

152

74

12

-

29

152

2 804

Nedre Norrland

1 942

133

44

108

-

13

152

2 183

Övre Norrland

721

222

47

87

-

4

90

991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 178

358

120

34

33

66

288

2 657

2,1- 5,0

4 222

291

110

17

11

50

765

5 096

5,1- 10,0

5 477

330

159

24

15

56

95

5 719

10,1- 20,0

5 676

288

165

22

22

61

13

5 788

20,1- 30,0

3 073

132

119

28

24

41

3

3 113

30,1- 50,0

3 602

150

198

31

30

64

..

3 641

50,1- 100,0

4 533

204

232

34

78

85

..

4 576

100,1-

4 470

246

263

15

90

164

-

4 499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

11

..

-

-

-

-

42

54

2,1- 5,0

1 117

..

4

..

-

7

561

1 730

5,1- 10,0

6 408

478

129

..

5

44

499

7 153

10,1- 20,0

6 876

398

171

19

11

74

49

7 082

20,1- 30,0

3 631

211

140

23

19

43

7

3 711

30,1- 50,0

4 073

189

185

29

19

63

6

4 135

50,1- 100,0

5 227

247

308

39

56

110

..

5 282

100,1-

5 888

402

429

81

193

246

..

5 942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

33 231

1 999

1 366

205

303

587

1 167

35 089

2014

33 607

1 916

1 104

203

323

300

1 211

35 420

2013

34 479

1 936

1 184

211

329

321

1 290

36 426

2012

34 979

1 933

1 203

210

331

304

897

36 514

2011

35 584

2 024

1 109

212

317

251

890

37 175

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

922

37 950


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.