Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2015

JO 10 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2015, hektar

6b. Number of holdings with areas by size group arable land 2015, hectares

Gröda

Åkerareal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-200,0

200,1-300,0

300,1-400,0

400,1-500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

6 315

2 605

1 021

405

192

271

10 809

Vårvete

2 203

1 001

387

132

71

115

3 909

Råg

846

330

150

56

37

63

1 482

Höstkorn

606

317

151

60

30

33

1 197

Vårkorn

11 009

3 005

1 028

385

176

246

15 849

Havre

9 962

2 081

653

248

88

141

13 173

Höstrågvete

1 391

667

250

105

44

73

2 530

Vårrågvete

144

84

39

12

8

10

297

Blandsäd

1 206

276

88

31

16

25

1 642

Summa spannmål

19 307

3 927

1 294

478

211

300

25 517

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

1 421

998

489

224

99

156

3 387

Konservärter

235

215

90

41

23

35

639

Bruna bönor

17

23

5

..

-

..

48

Majs

520

341

144

55

33

41

1 134

Grönfoder

3 714

929

287

102

39

59

5 130

Slåtter- och betesvall

46 610

3 992

1 269

470

212

295

52 848

Frövall

279

152

87

60

30

58

666

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

2 124

423

169

70

37

35

2 858

Potatis för stärkelse

221

87

46

15

7

8

384

Sockerbetor

669

369

186

79

43

75

1 421

Höstraps

1 861

1 111

537

231

123

192

4 055

Vårraps

188

108

48

17

12

15

388

Höstrybs

30

18

10

4

-

6

68

Vårrybs

43

31

8

..

..

-

88

Summa raps och rybs

2 091

1 231

580

250

130

202

4 484

Oljelin

100

102

68

31

26

28

355

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

820

184

119

65

27

93

1 308

Trädgårdsväxter

2 037

296

123

42

29

42

2 569

Andra växtslag

1 196

228

88

39

16

35

1 602

Träda

17 641

3 234

1 137

435

197

286

22 930

Ospecificerad åkermark

1 654

-

-

-

-

-

1 654

Summa åkermark

54 551

4 327

1 354

492

218

305

61 247

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

28 761

2 902

887

321

151

209

33 231

Slåtteräng

1 753

160

44

20

6

16

1 999

Skogsbete

1 103

176

55

16

5

11

1 366

Fäbodbete

190

12

3

-

-

-

205

Alvarbete

213

62

22

..

-

..

303

Mosaikbetesmarker

423

90

36

20

6

12

587

Ospecificerad betesmark

1 167

-

-

-

-

-

1 167

Summa betesmark och slåtteräng

30 590

2 922

890

325

152

210

35 089


Anm. För varje gröda redovisas antalet företag som har odling av respektive gröda. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en gröda.