Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2015

JO 10 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2015

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2015

Område
Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

82

-

-

7

72

1 602

11

Uppsala

334

-

-

7

152

2 207

46

Södermanlands

160

-

-

11

115

1 744

38

Östergötlands

502

-

-

46

262

2 898

68

Jönköpings

16

-

-

17

558

3 226

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6

-

-

..

288

2 110

4

Kalmar

99

4

..

188

391

2 691

8

Gotlands

242

-

-

150

114

1 258

6

Blekinge

31

-

..

44

88

1 182

5

Skåne

457

447

-

448

466

6 671

141

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

184

116

-

130

210

2 809

25

Västra Götalands

827

72

-

63

822

9 818

145

Värmlands

62

-

-

5

207

2 670

30

Örebro

130

-

-

10

109

1 829

38

Västmanlands

191

-

-

6

54

1 285

48

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

36

-

-

..

173

1 649

9

Gävleborgs

31

-

-

-

252

1 928

13

Västernorrlands

..

-

-

-

242

1 797

11

Jämtlands

3

-

-

-

235

1 331

..

Västerbottens

-

-

-

-

263

1 940

8

Norrbottens

..

-

-

-

99

1 008

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

442

411

-

284

152

3 663

122

Götalands mellanbygder

487

136

48

578

490

5 579

42

Götalands norra slättbygder

1 151

72

-

63

400

5 540

173

Svealands slättbygder

911

-

-

45

500

8 528

187

Götalands skogsbygder

264

30

-

181

2 093

17 437

79

Mellersta Sveriges skogsbygder

139

-

-

10

417

5 535

47

Nedre Norrland

20

-

-

-

722

4 874

19

Övre Norrland

..

-

-

-

430

3 294

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

4

803

-

2,1- 5,0

13

..

-

3

158

7 313

33

5,1- 10,0

48

..

..

30

402

11 562

54

10,1- 20,0

97

17

..

59

754

10 313

45

20,1- 30,0

129

12

..

41

514

4 901

27

30,1- 50,0

332

54

3

104

764

5 460

39

50,1- 100,0

802

145

9

283

1 118

6 258

81

100,1-

1 966

404

31

614

1 416

6 238

387

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

5

-

2,1- 5,0

7

..

-

..

61

4 022

19

5,1- 10,0

40

..

-

..

272

11 753

55

10,1- 20,0

89

16

..

49

618

11 219

54

20,1- 30,0

128

12

..

30

499

5 399

28

30,1- 50,0

293

51

3

96

727

5 887

37

50,1- 100,0

768

141

6

218

1 130

6 920

80

100,1-

2 062

414

34

711

1 823

7 643

393

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

2015

3 387

639

48

1 134

5 130

52 848

666

2014

2 228

627

39

1 135

5 189

54 838

678

2013

2 017

592

42

1 130

4 571

56 187

697

2012

2 093

518

45

1 222

4 750

55 800

700

2011

2 270

536

54

1 215

4 899

57 206

769

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.