Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2015

JO 10 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2015

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseeds in 2015

Område
Storleksgrupp åker

Mat-potatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

56

-

..

48

29

4

..

78

14

Uppsala

81

..

..

97

39

15

..

143

32

Södermanlands

39

..

3

98

25

8

..

127

39

Östergötlands

160

-

-

457

29

..

4

482

179

Jönköpings

143

-

-

22

4

-

-

26

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

84

..

-

9

3

..

4

16

-

Kalmar

90

35

4

233

23

..

..

251

5

Gotlands

86

..

..

332

59

..

-

354

..

Blekinge

49

127

43

90

3

-

-

93

-

Skåne

500

209

1 294

1 955

31

11

..

1 979

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

193

..

71

151

33

..

-

181

..

Västra Götalands

490

7

..

419

47

7

8

477

36

Värmlands

79

-

-

4

13

-

7

24

..

Örebro

95

..

-

77

20

3

..

97

17

Västmanlands

17

-

-

55

11

10

-

75

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

133

-

-

11

4

-

12

27

..

Gävleborgs

132

-

-

..

..

..

..

28

..

Västernorrlands

136

-

-

-

-

..

5

5

-

Jämtlands

128

-

-

-

..

-

-

..

-

Västerbottens

103

-

-

..

10

-

8

19

-

Norrbottens

68

-

-

-

..

..

8

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

416

61

1 079

1 463

32

8

..

1 488

15

Götalands mellanbygder

391

296

338

1 224

84

5

..

1 264

9

Götalands norra slättbygder

307

7

-

796

52

..

5

845

202

Svealands slättbygder

269

..

6

372

133

39

5

523

113

Götalands skogsbygder

674

30

18

244

60

10

11

317

6

Mellersta Sveriges skogsbygder

220

..

..

49

17

3

21

89

13

Nedre Norrland

410

-

-

-

..

..

28

29

-

Övre Norrland

199

-

-

..

12

..

16

28

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

8

-

-

..

-

-

-

..

-

2,1- 5,0

156

..

..

14

6

..

-

..

..

5,1- 10,0

337

..

..

..

16

..

..

80

..

10,1- 20,0

483

..

42

173

17

..

..

197

9

20,1- 30,0

277

31

68

202

20

3

4

227

8

30,1- 50,0

363

57

169

441

44

5

13

493

13

50,1- 100,0

500

116

381

969

85

17

19

1 071

67

100,1-

734

163

752

2 194

200

38

45

2 393

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

92

..

..

..

..

-

-

14

..

5,1- 10,0

310

..

..

..

..

..

..

74

..

10,1- 20,0

467

11

40

159

19

..

..

185

9

20,1- 30,0

288

27

60

185

21

..

4

210

7

30,1- 50,0

365

48

171

410

43

6

11

460

11

50,1- 100,0

525

115

358

918

82

17

21

1 022

65

100,1-

811

179

784

2 316

207

38

45

2 519

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

2 858

384

1 421

4 055

388

68

88

4 484

355

2014

2 929

367

1 915

3 824

959

65

98

4 731

312

2013

3 045

386

2 005

3 609

2 451

30

208

5 856

261

2012

3 172

415

2 113

3 277

2 363

64

169

5 372

444

2011

3 442

521

2 173

3 150

1 929

42

154

4 914

671

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.