Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2015

JO 10 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2015, hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2015, hectares

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra
växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa
åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

458

224

274

10 800

97

81 722

Uppsala

1 696

133

752

16 176

136

164 648

Södermanlands

1 570

199

203

11 246

83

125 412

Östergötlands

951

613

156

9 948

154

201 255

Jönköpings

67

144

59

1 804

145

87 089

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

78

56

34

1 058

163

47 026

Kalmar

212

981

89

3 723

153

120 309

Gotlands

88

897

63

3 101

58

85 846

Blekinge

39

734

11

1 206

86

30 730

Skåne

2 281

8 350

511

9 770

488

442 767

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

145

676

121

3 948

207

108 896

Västra Götalands

866

883

839

39 684

1 009

465 250

Värmlands

238

108

417

10 514

604

106 565

Örebro

1 359

75

138

9 382

183

104 300

Västmanlands

1 070

37

981

11 047

54

101 501

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

186

174

191

4 363

276

59 655

Gävleborgs

51

34

227

3 216

332

66 957

Västernorrlands

60

51

81

2 179

564

48 395

Jämtlands

26

84

51

1 045

361

39 685

Västerbottens

236

47

67

7 262

555

69 090

Norrbottens

46

153

101

1 935

306

32 954

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

932

5 098

373

7 496

232

325 946

Götalands mellanbygder

1 254

5 885

268

9 314

305

316 060

Götalands norra slättbygder

1 277

1 122

714

27 676

411

442 591

Svealands slättbygder

6 059

695

2 476

60 796

556

599 765

Götalands skogsbygder

1 139

1 138

479

25 812

1 369

461 346

Mellersta Sveriges skogsbygder

672

334

670

17 678

944

186 535

Nedre Norrland

109

179

217

5 304

1 225

149 001

Övre Norrland

284

201

168

9 330

972

108 809

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3

238

4

33

141

1 386

2,1- 5,0

74

184

175

2 517

4 790

35 732

5,1- 10,0

564

605

535

10 616

1 083

96 513

10,1- 20,0

1 072

1 005

443

19 048

-

166 732

20,1- 30,0

828

590

312

14 658

-

137 753

30,1- 50,0

1 497

1 183

427

22 090

-

240 233

50,1- 100,0

1 873

2 948

1 240

32 713

-

493 949

100,1-

5 816

7 899

2 229

61 733

-

1 417 755

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

222

1

1

57

283

2,1- 5,0

50

147

150

2 112

4 165

22 312

5,1- 10,0

508

589

512

10 282

1 791

84 203

10,1- 20,0

989

917

437

18 204

-

150 506

20,1- 30,0

752

603

324

14 063

-

125 602

30,1- 50,0

1 371

1 120

387

21 464

-

217 354

50,1- 100,0

1 859

2 871

1 224

31 677

-

464 574

100,1-

6 197

8 184

2 331

65 605

-

1 525 220

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2015

11 726

14 653

5 366

163 407

6 014

2 590 053

2014

12 241

15 143

4 430

132 469

6 122

2 596 527

2013

12 647

14 599

5 111

158 113

7 166

2 604 531

2012

12 627

15 310

4 689

151 518

9 834

2 608 274

2011

12 922

15 597

4 969

154 181

9 833

2 618 885

2010

13 126

14 687

5 381

176 801

10 535

2 633 457


1) Se avsnittet Fakta om statistiken.