Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2015

JO 10 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2015

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2015

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

48

85

64

875

28

1 838

Uppsala

142

59

113

1 657

37

2 750

Södermanlands

113

84

68

1 098

23

2 030

Östergötlands

102

115

62

1 336

46

3 213

Jönköpings

20

81

60

635

43

3 327

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

19

65

41

362

46

2 231

Kalmar

39

162

65

906

42

2 848

Gotlands

8

126

38

601

15

1 358

Blekinge

10

125

18

384

27

1 276

Skåne

316

791

221

2 427

149

7 881

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

25

170

57

954

60

3 108

Västra Götalands

157

302

264

5 656

281

12 216

Värmlands

29

48

89

1 202

155

3 191

Örebro

134

53

59

1 101

50

2 256

Västmanlands

64

27

78

973

17

1 638

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

30

49

67

677

79

1 934

Gävleborgs

9

39

76

593

83

2 146

Västernorrlands

13

45

46

396

146

2 031

Jämtlands

5

41

35

255

98

1 466

Västerbottens

33

50

48

766

148

2 331

Norrbottens

6

58

36

293

81

1 167

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

167

519

132

1 890

74

4 660

Götalands mellanbygder

143

671

152

2 214

89

6 238

Götalands norra slättbygder

181

223

170

3 891

115

7 168

Svealands slättbygder

491

307

380

5 759

151

10 359

Götalands skogsbygder

200

508

356

5 003

388

19 016

Mellersta Sveriges skogsbygder

91

133

192

2 405

253

6 594

Nedre Norrland

21

125

148

1 169

324

5 424

Övre Norrland

40

110

85

1 106

260

3 883

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

401

7

44

93

1 324

2,1- 5,0

..

179

95

983

1 383

9 395

5,1- 10,0

132

304

204

2 646

178

13 408

10,1- 20,0

184

351

243

3 602

-

11 704

20,1- 30,0

124

196

146

2 513

-

5 602

30,1- 50,0

149

227

180

3 397

-

6 158

50,1- 100,0

197

379

321

4 456

-

6 960

100,1-

488

532

406

5 289

-

6 696

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

370

..

..

42

415

2,1- 5,0

17

122

..

..

1 241

5 867

5,1- 10,0

119

310

197

2 529

371

13 852

10,1- 20,0

176

351

235

3 441

-

12 654

20,1- 30,0

122

197

143

2 418

-

6 110

30,1- 50,0

139

220

167

3 341

-

6 603

50,1- 100,0

208

392

328

4 484

-

7 632

100,1-

527

607

460

6 000

-

8 114

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2015

1 308

2 569

1 602

22 930

1 654

61 247

2014

1 289

2 447

1 199

18 549

1 690

62 798

2013

1 301

2 236

1 211

19 592

1 998

64 321

2012

1 292

2 356

1 107

19 387

2 798

64 798

2011

1 282

2 491

949

19 572

2 804

66 413

2010

1 284

2 448

908

20 116

2 990

68 296


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.