Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2016

JO 10 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2016

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2016

Område
Storleksgrupp

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbetesmarker

Ospecifi-cerad
betesmark

Summa betesmark och
slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 027

36

79

-

-

22

44

1 080

Uppsala

1 423

61

147

-

-

74

44

1 487

Södermanlands

1 146

58

74

-

-

42

30

1 184

Östergötlands

2 290

71

179

-

-

75

60

2 359

Jönköpings

2 912

110

47

-

-

6

84

3 006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 868

121

23

-

-

24

55

1 937

Kalmar

2 385

235

115

-

140

25

50

2 480

Gotlands

930

97

253

-

160

73

15

989

Blekinge

974

42

24

-

-

39

37

1 017

Skåne

4 279

312

33

-

-

8

146

4 507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 976

50

8

-

-

24

61

2 044

Västra Götalands

6 259

288

131

-

-

113

281

6 629

Värmlands

975

66

13

..

-

12

78

1 093

Örebro

957

48

35

-

-

12

33

1 010

Västmanlands

629

48

5

-

-

13

15

664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

773

75

11

81

-

8

58

884

Gävleborgs

762

50

11

23

-

7

54

841

Västernorrlands

503

31

..

6

-

-

60

580

Jämtlands

628

56

29

93

-

-

49

713

Västerbottens

326

46

21

..

-

-

46

397

Norrbottens

181

136

7

-

-

-

39

343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 803

121

4

-

-

5

67

1 926

Götalands mellanbygder

4 064

407

318

-

300

123

83

4 253

Götalands norra slättbygder

3 394

124

119

-

-

51

89

3 525

Svealands slättbygder

4 890

226

321

-

-

163

163

5 123

Götalands skogsbygder

14 292

649

354

-

-

203

510

14 900

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 541

161

58

10

-

26

161

2 771

Nedre Norrland

1 883

141

31

112

-

8

165

2 138

Övre Norrland

702

220

43

87

-

..

101

983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 158

362

111

37

34

72

503

2 850

2,1- 5,0

4 230

315

98

15

12

36

726

5 062

5,1- 10,0

5 460

344

136

24

13

60

110

5 720

10,1- 20,0

5 537

281

143

24

23

65

-

5 628

20,1- 30,0

3 020

139

118

24

24

40

-

3 056

30,1- 50,0

3 472

133

170

31

32

44

-

3 505

50,1- 100,0

4 422

200

209

35

71

99

-

4 463

100,1-

4 447

248

258

18

91

160

-

4 481

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

9

-

-

..

-

-

47

57

2,1- 5,0

1 067

81

4

..

-

3

572

1 694

5,1- 10,0

6 406

489

90

..

..

38

720

7 368

10,1- 20,0

6 764

413

152

21

..

73

-

6 919

20,1- 30,0

3 561

193

120

22

14

42

-

3 619

30,1- 50,0

4 029

201

175

29

22

65

-

4 085

50,1- 100,0

5 050

241

295

36

57

102

-

5 106

100,1-

5 860

404

407

88

193

253

-

5 917

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

32 746

2 022

1 243

208

300

576

1 339

34 765

2015

33 231

1 999

1 366

205

303

587

1 167

35 089

2014

33 607

1 916

1 104

203

323

300

1 211

35 420

2013

34 479

1 936

1 184

211

329

321

1 290

36 426

2012

34 979

1 933

1 203

210

331

304

897

36 514

2011

35 584

2 024

1 109

212

317

251

890

37 175


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.