Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2016

JO 10 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2016, hektar

6b. Number of holdings with areas by size group arable land 2016, hectares

Gröda

Åkerareal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-200,0

200,1-300,0

300,1-400,0

400,1-500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

6 026

2 580

1 006

417

205

299

10 533

Vårvete

2 222

1 066

425

182

85

150

4 130

Råg

674

254

110

46

27

56

1 167

Höstkorn

631

381

164

75

33

60

1 344

Vårkorn

10 578

2 935

1 046

397

177

266

15 399

Havre

9 787

2 081

674

259

98

148

13 047

Höstrågvete

1 197

525

183

75

49

57

2 086

Vårrågvete

137

74

30

7

4

6

258

Blandsäd

1 118

243

90

36

17

20

1 524

Summa spannmål

18 667

3 862

1 308

488

220

325

24 870

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

1 650

1 131

547

235

118

185

3 866

Konservärter

196

212

95

34

24

46

607

Bruna bönor

15

25

7

..

-

..

51

Majs

498

331

153

45

37

55

1 119

Grönfoder

3 481

865

286

106

43

63

4 844

Slåtter- och betesvall

44 709

3 962

1 297

478

219

322

50 987

Frövall

426

210

121

76

40

78

951

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

2 151

421

171

69

40

45

2 897

Potatis för stärkelse

227

96

45

18

9

9

404

Sockerbetor

858

410

191

78

51

83

1 671

Höstraps

1 775

1 110

536

228

137

217

4 003

Vårraps

206

146

63

34

23

31

503

Höstrybs

28

14

16

4

3

8

73

Vårrybs

46

44

8

3

..

..

106

Summa raps och rybs

2 027

1 263

600

251

152

231

4 524

Oljelin

114

108

86

32

21

43

404

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

809

174

110

66

32

96

1 287

Trädgårdsväxter

1 586

297

126

37

30

38

2 114

Andra växtslag

1 148

216

83

35

20

31

1 533

Träda

17 530

3 250

1 163

436

208

311

22 898

Ospecificerad åkermark

3 074

-

-

-

-

-

3 074

Summa åkermark

53 363

4 266

1 368

500

227

329

60 053

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

28 299

2 851

900

316

152

228

32 746

Slåtteräng

1 774

157

50

19

6

16

2 022

Skogsbete

985

172

55

17

7

7

1 243

Fäbodbete

190

13

5

-

-

-

208

Alvarbete

209

61

24

6

-

-

300

Mosaikbetesmarker

416

85

36

17

7

15

576

Ospecificerad betesmark

1 339

-

-

-

-

-

1 339

Summa betesmark och slåtteräng

30 284

2 873

905

321

153

229

34 765


Anm. För varje gröda redovisas antalet företag som har odling av respektive gröda. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en gröda.