Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2016

JO 10 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2016

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2016

Område
Storleksgrupp

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-
ärter

Bruna
bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

110

-

-

8

70

1 583

20

Uppsala

376

-

-

7

139

2 220

67

Södermanlands

186

-

-

10

103

1 696

46

Östergötlands

550

..

..

34

219

2 839

97

Jönköpings

14

-

-

12

502

3 137

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6

-

-

3

250

2 044

12

Kalmar

114

..

45

225

339

2 604

22

Gotlands

300

-

4

126

94

1 222

19

Blekinge

38

-

..

41

87

1 146

11

Skåne

478

431

-

451

435

6 386

226

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

229

102

-

120

187

2 709

35

Västra Götalands

948

72

-

64

785

9 537

177

Värmlands

81

-

-

5

219

2 510

36

Örebro

153

-

-

10

110

1 789

42

Västmanlands

219

-

-

5

50

1 300

62

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

31

-

-

..

174

1 582

16

Gävleborgs

32

-

-

-

246

1 826

14

Västernorrlands

..

-

-

-

234

1 647

16

Jämtlands

..

-

-

-

265

1 245

..

Västerbottens

..

-

-

-

272

1 819

13

Norrbottens

3

-

-

-

106

949

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

473

390

-

269

115

3 501

177

Götalands mellanbygder

573

120

50

587

443

5 369

100

Götalands norra slättbygder

1 272

73

..

52

373

5 406

218

Svealands slättbygder

1 079

-

-

45

479

8 439

245

Götalands skogsbygder

327

29

-

178

1 916

16 909

121

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

-

-

8

415

5 276

67

Nedre Norrland

16

-

-

..

725

4 538

25

Övre Norrland

5

-

-

-

449

3 090

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

6

778

..

2,1- 5,0

13

..

-

7

130

6 296

..

5,1- 10,0

36

..

-

36

406

11 359

92

10,1- 20,0

121

..

..

58

741

10 080

71

20,1- 30,0

139

10

..

43

484

4 764

41

30,1- 50,0

367

37

3

91

680

5 250

58

50,1- 100,0

974

137

9

263

1 034

6 182

117

100,1-

2 216

411

36

621

1 363

6 278

525

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

6

-

2,1- 5,0

5

..

-

3

50

3 139

22

5,1- 10,0

35

..

-

30

263

11 420

98

10,1- 20,0

105

8

..

50

622

10 977

85

20,1- 30,0

140

9

..

41

460

5 230

37

30,1- 50,0

330

35

..

83

661

5 766

62

50,1- 100,0

919

130

7

199

1 058

6 771

109

100,1-

2 332

421

39

713

1 730

7 678

538

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

2016

3 866

607

51

1 119

4 844

50 987

951

2015

3 387

639

48

1 134

5 130

52 848

666

2014

2 228

627

39

1 135

5 189

54 838

678

2013

2 017

592

42

1 130

4 571

56 187

697

2012

2 093

518

45

1 222

4 750

55 800

700

2011

2 270

536

54

1 215

4 899

57 206

769


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.