Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2016

JO 10 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2016

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseeds in 2016

Område
Storleksgrupp

Mat-
potatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

66

-

..

51

45

6

..

92

24

Uppsala

90

..

..

120

79

16

3

194

44

Södermanlands

47

..

..

93

45

8

..

135

28

Östergötlands

144

-

..

407

40

..

5

439

195

Jönköpings

147

-

-

25

7

-

-

31

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

86

..

-

10

7

..

..

22

-

Kalmar

104

34

5

228

18

4

-

245

4

Gotlands

101

-

..

338

54

..

..

354

..

Blekinge

49

137

53

93

4

-

-

96

-

Skåne

494

217

1 518

1 849

28

7

3

1 862

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

210

3

85

196

21

-

-

215

..

Västra Götalands

488

10

..

445

49

5

8

496

40

Värmlands

79

-

-

9

17

..

5

32

..

Örebro

96

-

-

73

27

-

..

98

14

Västmanlands

16

-

-

49

41

15

..

102

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

130

-

-

18

7

5

13

42

-

Gävleborgs

128

-

-

3

3

..

32

38

..

Västernorrlands

140

-

-

-

-

-

6

6

-

Jämtlands

124

-

-

-

..

-

-

..

-

Västerbottens

99

-

-

..

..

-

11

21

-

Norrbottens

62

-

-

-

3

..

10

12

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

428

59

1 261

1 409

28

4

..

1 424

18

Götalands mellanbygder

406

313

419

1 190

71

8

..

1 220

6

Götalands norra slättbygder

298

10

..

765

62

3

6

815

221

Svealands slättbygder

294

..

5

383

240

46

10

624

138

Götalands skogsbygder

674

34

21

276

59

4

10

343

10

Mellersta Sveriges skogsbygder

217

-

..

63

32

7

20

117

12

Nedre Norrland

415

-

-

..

..

-

..

40

-

Övre Norrland

185

-

-

..

11

..

21

33

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

11

-

-

..

..

-

-

..

-

2,1- 5,0

138

..

6

..

..

-

-

..

-

5,1- 10,0

333

..

12

43

11

-

-

54

4

10,1- 20,0

472

18

65

151

26

.

5

184

7

20,1- 30,0

285

30

95

182

22

..

6

209

14

30,1- 50,0

381

55

224

421

35

6

14

471

12

50,1- 100,0

531

118

456

960

103

18

21

1 082

77

100,1-

746

177

813

2 228

297

45

60

2 497

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

..

-

5

..

..

-

-

16

-

5,1- 10,0

299

6

11

..

..

-

-

50

4

10,1- 20,0

457

15

61

141

22

.

5

170

6

20,1- 30,0

302

27

82

165

25

..

5

194

12

30,1- 50,0

376

47

231

402

31

5

14

449

13

50,1- 100,0

558

115

437

885

99

19

22

1 004

72

100,1-

827

194

844

2 361

309

45

60

2 641

297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2 897

404

1 671

4 003

503

73

106

4 524

404

2015

2 858

384

1 421

4 055

388

68

88

4 484

355

2014

2 929

367

1 915

3 824

959

65

98

4 731

312

2013

3 045

386

2 005

3 609

2 451

30

208

5 856

261

2012

3 172

415

2 113

3 277

2 363

64

169

5 372

444

2011

3 442

521

2 173

3 150

1 929

42

154

4 914

671


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.