Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2016

JO 10 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2016

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2016

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

47

59

52

881

76

1 834

Uppsala

136

52

112

1 645

65

2 725

Södermanlands

111

69

56

1 077

59

1 988

Östergötlands

99

96

78

1 359

83

3 174

Jönköpings

21

72

50

637

102

3 300

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

20

43

36

363

85

2 186

Kalmar

42

144

76

924

82

2 801

Gotlands

8

121

37

634

33

1 334

Blekinge

12

102

22

381

58

1 256

Skåne

310

692

219

2 486

316

7 684

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

26

137

65

965

114

3 024

Västra Götalands

160

229

272

5 607

530

11 931

Värmlands

24

39

82

1 201

255

3 103

Örebro

125

41

59

1 120

96

2 222

Västmanlands

65

22

72

948

43

1 627

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

31

39

56

637

140

1 902

Gävleborgs

12

32

70

604

150

2 093

Västernorrlands

11

28

32

378

238

1 948

Jämtlands

5

31

29

267

151

1 429

Västerbottens

29

37

35

761

240

2 291

Norrbottens

7

36

31

263

158

1 166

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

164

449

121

1 954

176

4 533

Götalands mellanbygder

144

599

170

2 274

186

6 088

Götalands norra slättbygder

179

197

179

3 869

188

6 971

Svealands slättbygder

473

242

353

5 682

332

10 229

Götalands skogsbygder

204

388

367

4 982

769

18 711

Mellersta Sveriges skogsbygder

89

103

163

2 443

445

6 466

Nedre Norrland

20

89

122

1 148

533

5 257

Övre Norrland

37

75

70

1 080

445

3 834

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4

39

11

48

409

1 272

2,1- 5,0

33

153

79

844

2 165

9 080

5,1- 10,0

131

309

191

2 620

500

13 482

10,1- 20,0

185

330

213

3 590

-

11 408

20,1- 30,0

114

179

146

2 517

-

5 413

30,1- 50,0

148

211

199

3 395

-

5 901

50,1- 100,0

194

365

309

4 516

-

6 807

100,1-

478

528

385

5 368

-

6 690

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

18

..

..

300

321

2,1- 5,0

18

98

..

..

1 848

5 513

5,1- 10,0

119

303

177

2 473

926

14 032

10,1- 20,0

177

333

220

3 415

-

12 352

20,1- 30,0

110

181

143

2 434

-

5 895

30,1- 50,0

141

212

180

3 322

-

6 426

50,1- 100,0

208

377

321

4 544

-

7 413

100,1-

514

592

438

6 105

-

8 101

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2016

1 287

2 114

1 533

22 898

3 074

60 053

2015

1 308

2 569

1 602

22 930

1 654

61 247

2014

1 289

2 447

1 199

18 549

1 690

62 798

2013

1 301

2 236

1 211

19 592

1 998

64 321

2012

1 292

2 356

1 107

19 387

2 798

64 798

2011

1 282

2 491

949

19 572

2 804

66 413


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.