Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2017

JO 10 SM 1702

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

If you would like to download the publication in PDF-format, then please click on the link ”Första sidan - I korta drag” above, then click on the link ”Hela publikationen (PDF)”.

 

The total area of agricultural land is decreasing

The total area of arable land in the year 2017 is 2 559 400 hectares, according to preliminary statistics. This is a decrease by 20 300 hectares (‑0.8 %) compared with 2016. The total area of pasture and meadow is 448 700 hectares in 2017. This is a decrease by 3 300 hectares (‑0.7 %) compared with 2016.

 

The area of cereals is decreasing and record size wheat area

The total area of cereals is 1 011 400 hectares in 2017, according to preliminary statistics. This is a decrease by 8 200 hectares (‑1 %) compared with 2016. The area of wheat increase by 22 900 hectares (+5 %) to 474 100 hectares. About 86 % of wheat area consists of winter wheat. Both the area of wheat and winter wheat is record size. The area of oats decreases by 21 900 hectares (‑12 %) to 159 000 and the area of barley decreases by 9 400 (‑3 %) to 317 900 hectares. The area of other cereals is almost the same as in 2016.

 

Record size winter rape area

The area of rape and turnip rape is 114 800 hectares in 2017, according to preli­minary statistics. This is an increase by 21 900 hectares (+24 %) compared with 2016. The area of winter rape is also record size 2017 at 105 700 hectares.

 

The area of grass and green fodder is decreasing

The area of grass and green fodder is 1 094 900 hectares in 2017, according to preliminary statistics. This is a decrease by 12 500 hectares (‑1 %) compared with 2016.

List of tables

 

Explanation of symbols

1. Areas under cereals in 2017, hectares. Preliminary statistics

2. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2017, hectares. Preliminary statistics

3. Areas under potatoes, sugar beets and oilseed plants 2017, hectares. Preliminary statistics

4. Areas of fallow land etc. and total area of arable land in 2017, hectares. Preliminary statistics

5. Areas of pasture and meadow in 2017, hectares. Preliminary statistics

6. Areas by size group arable land 2017, hectares. Preliminary statistics

 

List of terms

Alvarbete

Grazed alvar (flat areas on hard lime-stone bedrock with bare rock breaking through the thin soil)

Andra växtslag

Other crops

Betesmark

Pasture and meadow

Blandsäd

Mixed grain

Bruna bönor

Brown beans

Energiskog

Energy forest

Frövall

Seed ley

Fäbodbete

Mountain pasture

Grönfoder

Green fodder

Havre

Oats

Hela riket

Whole of Sweden

Höstkorn

Winter barley

Höstraps

Winter rape

Höstrybs

Winter turnip rape

Höstrågvete

Winter triticale

Höstvete

Winter wheat

Konservärter

Green peas

Län

County

Matpotatis

Table potatoes

Oljelin

Linseed

Oljeväxter

Oilseed

Område

Region

Ospecificerad betesmark

Unspecified pasture and meadow

Ospecificerad åkermark

Unspecified arable land

Outnyttjad betesmark

Unutilised pasture and meadow

Outnyttjad åkermark

Unutilised arable land

Potatis för stärkelse

Potatoes for processing

Produktionsområde

Production area

Raps

Rape

Rybs

Turnip rape

Råg

Rye

Rågvete

Triticale

Skogsbete

Forest pasture

Slåtter- och betesvall

Temporary grass

Slåtteräng

Mown meadow

Sockerbetor

Sugar beets

Spannmål

Cereals

Stödområde

Support area

Träda

Fallow land

Trädgårdsväxter

Horticultural plants

Vall

Ley

Vårkorn

Spring barley

Vårraps

Spring rape

Vårrybs

Spring turnip rape

Vårrågvete

Spring triticale

Vårvete

Spring wheat

Åkerbönor

Beans

Åkermark

Arable land

Ärter

Peas