Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2017

JO 10 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

In English

Summary
List of tables
List of terms

Summary

If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”.

The total area of arable land decreased slightly compared with 2016

The total area of arable land is 2 568 300 hectares in 2017, a decrease by 11 300 hectares (‑0.4 %) compared with 2016. Since 2010, the area of arable land has decreased by 65 100 hectares (‑2 %).

The area of cereals has decreased compared with 2016

The total area of cereals is 1 012 700 hectares in 2017. It is a decrease by 0.7 % compared with 2016. Compared with 2010, the area of cereals has increased by 49 900 hectares (5 %). The area of wheat is 475 900 hectares in 2017, an increase by 5 % compared with 2016. Compared with 2010, the area of wheat has increased by 19 %. The total area of barley is 317 800 hectares in 2017. It is a decrease by 3 % compared with 2016 and unchanged compared to 2010.

The area of oats is 158 200 hectares in 2017 a decrease by 13 % compared with 2016 and a decrease by 4 % compared with 2010. In 2017 it is the largest wheat area and the smallest area of oat compared to the entire 2000’s.

The area of oilseeds has increased

The area of rape and turnip rape is 114 300 hectares in 2017, an increase by 23 % compared with 2016. Since 2010 the area of rape and turnip rape has increased by 4 %.

The area of pasture and meadow is unchanged compared with 2016

The total area of pasture and meadows is 452 900 hectares in 2017. The area is unchanged compared to both 2016 and 2010.

The number of agricultural holdings is decreasing

There were 61 615 agricultural holdings in 2017. That is a decrease by 2 % since 2016 and by 13 % since 2010. In 2016 there were 58 618 holdings with arable land and 34 058 holdings with pasture and meadow.

List of tables

 

Explanation of symbols

1a. Areas under cereals in 2017, hectares

1b. Number of holdings with cultivation of cereals 2017

2a. Areas under leguminous plants, ley and green fodder in 2017, hectares

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2017

3a. Areas under potatoes, sugar beets and oilseed plants 2017, hectares

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseed plants 2017

4a. Areas of fallow land etc. and total area of arable land in 2017, hectares

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2017

5a. Areas of pasture and meadow in 2017, hectares

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2017

6a. Areas by size group arable land 2017, hectares

6b. Number of holdings with areas by size group arable land 2017

 

List of terms

Alvarbete

Grazed alvar (flat areas on hard lime-stone bedrock with bare rock breaking through the thin soil)

Andra växtslag

Other crops

Betesmark

Pasture and meadow

Blandsäd

Mixed grain

Bruna bönor

Brown beans

Energiskog

Energy forest

Frövall

Seed ley

Fäbodbete

Mountain pasture

Grönfoder

Green fodder

Götalands mellanbygder

Central districts in Götaland

Götalands norra slättbygder

Plain districts in northern Götaland

Götalands skogsbygder

Forest districts in Götaland

Götalands södra slättbygder

Plain districts in southern Götaland

Havre

Oats

Hela riket

Whole of Sweden

Höstkorn

Winter barley

Höstraps

Winter rape

Höstrybs

Winter turnip rape

Höstrågvete

Winter triticale

Höstvete

Winter wheat

Jordbruksföretag

Agricultural holding

Konservärter

Green peas

Korn

Barley

Län

County

Matpotatis

Table potatoes

Mellersta Sveriges skogsbygder

Forest districts in central Sweden

Nedre Norrland

Lower parts of Norrland

Oljelin

Linseed

Oljeväxter

Oilseed

Område

Region

Ospecificerad betesmark

Unspecified pasture and meadow

Ospecificerad åkermark

Unspecified arable land

Outnyttjad betesmark

Unutilised pasture and meadow

Outnyttjad åkermark

Unutilised arable land

Potatis för stärkelse

Potatoes for processing

Produktionsområde

Production area

Raps

Rape

Rybs

Turnip rape

Råg

Rye

Skogsbete

Forest pasture

Slåtter- och betesvall

Temporary grass

Slåtteräng

Mown meadow

Sockerbetor

Sugar beets

Spannmål

Cereals

Stödområde

Support area

Svealands slättbygder

Plain districts in Svealand

Träda

Fallow land

Trädgårdsväxter

Horticultural plants

Vall

Ley

Vete

Wheat

Vårkorn

Spring barley

Vårraps

Spring rape

Vårrybs

Spring turnip rape

Vårrågvete

Spring tritcale

Vårvete

Spring wheat

Åkerbönor

Field beans

Åkermark

Arable land

Ärter

Peas

Övre Norrland

Upper parts of Norrland