Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2017

JO 10 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2017

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2017

Område
Storleksgrupp

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbe­tesmarker

Ospecifi­cerad
betesmark

Summa betesmark och

 slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 028

30

83

-

-

19

41

1 076

Uppsala

1 407

58

118

-

-

48

41

1 465

Södermanlands

1 125

52

70

-

-

29

25

1 160

Östergötlands

2 248

76

189

-

-

76

57

2 318

Jönköpings

2 844

116

44

-

-

5

73

2 927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 811

121

15

-

-

24

48

1 872

Kalmar

2 370

243

95

-

138

24

46

2 459

Gotlands

912

94

243

-

162

64

13

960

Blekinge

965

37

16

-

-

55

32

1 001

Skåne

4 216

296

14

-

-

8

120

4 414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 940

56

9

-

-

31

56

2 004

Västra Götalands

6 163

275

128

-

-

145

251

6 486

Värmlands

966

70

10

3

-

16

72

1 079

Örebro

931

50

27

..

-

10

29

979

Västmanlands

608

53

..

..

-

12

14

643

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

767

72

9

82

-

8

54

869

Gävleborgs

748

48

11

22

-

5

51

825

Västernorrlands

485

29

3

4

-

-

54

557

Jämtlands

614

59

27

96

-

-

47

700

Västerbottens

323

43

18

..

-

-

43

390

Norrbottens

172

167

11

-

-

-

36

361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 767

124

..

-

-

11

52

1 875

Götalands mellanbygder

4 008

392

283

-

300

128

71

4 172

Götalands norra slättbygder

3 340

115

125

-

-

65

76

3 452

Svealands slättbygder

4 819

220

291

..

-

120

145

5 034

Götalands skogsbygder

14 033

659

326

-

-

223

458

14 582

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 504

162

46

10

-

27

150

2 720

Nedre Norrland

1 852

138

27

111

-

6

156

2 097

Övre Norrland

680

246

45

90

-

..

95

983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 127

385

101

37

32

64

409

2 752

2,1- 5,0

4 197

322

79

16

14

39

692

4 999

5,1- 10,0

5 394

340

135

25

13

49

102

5 630

10,1- 20,0

5 416

270

135

28

24

72

-

5 501

20,1- 30,0

2 884

134

99

21

19

38

-

2 916

30,1- 50,0

3 409

139

151

33

33

48

-

3 435

50,1- 100,0

4 237

201

186

32

71

103

-

4 277

100,1-

4 515

238

251

19

94

164

-

4 548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

5

..

-

-

-

-

29

34

2,1- 5,0

1 087

..

4

..

-

..

506

1 648

5,1- 10,0

6 260

490

70

..

..

..

668

7 174

10,1- 20,0

6 655

446

143

24

..

65

-

6 820

20,1- 30,0

3 471

175

114

22

14

39

-

3 526

30,1- 50,0

3 892

190

152

31

21

67

-

3 938

50,1- 100,0

4 910

248

257

37

57

110

-

4 967

100,1-

5 899

398

397

82

195

268

-

5 951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

32 179

2 029

1 137

211

300

577

1 203

34 058

2016

32 746

2 022

1 243

208

300

576

1 339

34 765

2015

33 231

1 999

1 366

205

303

587

1 167

35 089

2014

33 607

1 916

1 104

203

323

300

1 211

35 420

2013

34 479

1 936

1 184

211

329

321

1 290

36 426

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

922

37 950


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.