Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2017

JO 10 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2017

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2017

Område
Storleksgrupp

Ärter, åker­bönor m.m.

Konserv­-
ärter

Bruna
bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

102

-

-

9

78

1 584

20

Uppsala

358

-

-

9

162

2 185

64

Södermanlands

156

-

-

10

119

1 690

50

Östergötlands

525

..

..

30

255

2 795

87

Jönköpings

17

-

-

13

566

3 072

19

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

-

-

3

308

1 987

11

Kalmar

105

-

45

247

393

2 561

30

Gotlands

290

-

11

123

95

1 190

16

Blekinge

32

-

..

48

97

1 114

13

Skåne

527

30

-

447

478

6 231

228

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

288

13

-

126

219

2 636

33

Västra Götalands

938

122

-

53

828

9 336

170

Värmlands

78

-

-

4

201

2 478

28

Örebro

140

-

-

4

104

1 763

43

Västmanlands

214

-

-

5

41

1 270

53

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

34

-

-

..

139

1 562

23

Gävleborgs

24

-

-

..

266

1 770

19

Västernorrlands

..

-

-

-

236

1 595

6

Jämtlands

..

-

-

-

257

1 193

3

Västerbottens

..

-

-

-

272

1 762

..

Norrbottens

3

-

-

..

95

924

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

583

32

-

279

163

3 407

183

Götalands mellanbygder

556

10

57

608

521

5 217

106

Götalands norra slättbygder

1 257

123

..

44

399

5 313

204

Svealands slättbygder

1 002

-

-

41

507

8 343

232

Götalands skogsbygder

306

..

-

170

2 107

16 549

118

Mellersta Sveriges skogsbygder

143

-

-

10

391

5 189

66

Nedre Norrland

15

-

-

..

717

4 407

20

Övre Norrland

4

-

-

..

434

2 997

11

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

-

-

-

6

775

-

2,1- 5,0

..

-

-

9

152

6 245

53

5,1- 10,0

49

..

-

33

403

11 104

89

10,1- 20,0

127

..

..

49

746

9 798

70

20,1- 30,0

138

7

..

41

515

4 598

44

30,1- 50,0

346

13

4

98

754

5 102

54

50,1- 100,0

929

36

10

242

1 091

5 925

102

100,1-

2 235

107

40

662

1 495

6 352

510

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

..

-

2,1- 5,0

7

-

-

5

69

..

28

5,1- 10,0

45

..

-

31

277

11 132

90

10,1- 20,0

117

..

..

38

596

10 697

86

20,1- 30,0

130

7

..

41

485

5 107

45

30,1- 50,0

317

11

..

81

707

5 538

52

50,1- 100,0

886

37

8

195

1 113

6 561

94

100,1-

2 337

108

44

743

1 915

7 723

527

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2017

3 839

166

58

1 134

5 162

49 899

922

2016

3 866

607

51

1 119

4 844

50 987

951

2015

3 387

639

48

1 134

5 130

52 848

666

2014

2 228

627

39

1 135

5 189

54 838

678

2013

2 017

592

42

1 130

4 571

56 187

697

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.