Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2017

JO 10 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2017

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseed plants 2017

Område
Storleksgrupp

Mat­-
potatis

Potatis för stärkelse

Socker-
­betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

58

-

..

88

36

8

..

121

11

Uppsala

90

-

..

194

65

27

3

256

24

Södermanlands

41

-

3

159

36

10

3

192

14

Östergötlands

152

-

3

534

35

..

5

563

117

Jönköpings

142

-

-

23

9

-

-

32

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

80

..

-

15

7

..

..

22

-

Kalmar

108

41

5

252

17

..

..

260

5

Gotlands

93

-

..

356

54

..

-

373

..

Blekinge

47

124

46

111

..

..

-

112

-

Skåne

471

223

1 414

1 888

31

3

..

1 906

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

198

..

96

246

18

..

-

259

4

Västra Götalands

464

8

-

589

44

7

..

631

26

Värmlands

80

-

-

20

15

-

5

39

..

Örebro

82

-

-

119

34

4

-

148

9

Västmanlands

16

-

-

102

41

15

3

147

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

123

-

-

38

..

7

12

55

..

Gävleborgs

118

-

-

8

4

6

36

51

-

Västernorrlands

123

-

-

-

..

-

6

7

-

Jämtlands

110

-

-

-

..

-

..

..

-

Västerbottens

86

-

-

..

8

-

8

17

-

Norrbottens

57

-

-

-

3

-

5

8

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

409

62

1 189

1 514

30

3

-

1 531

17

Götalands mellanbygder

391

313

383

1 241

72

3

..

1 266

12

Götalands norra slättbygder

303

8

3

1 018

48

5

5

1 057

135

Svealands slättbygder

273

-

5

662

223

64

12

876

62

Götalands skogsbygder

635

31

26

288

62

5

..

345

5

Mellersta Sveriges skogsbygder

201

-

-

115

12

12

19

151

9

Nedre Norrland

378

-

-

-

6

..

43

48

-

Övre Norrland

166

-

-

..

11

-

13

25

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

10

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

121

..

6

21

6

..

-

28

..

5,1- 10,0

314

..

11

64

9

..

..

76

..

10,1- 20,0

441

19

60

183

19

..

..

210

..

20,1- 30,0

265

27

85

207

15

..

8

229

7

30,1- 50,0

353

47

200

490

30

6

9

529

12

50,1- 100,0

491

109

423

1 110

98

22

25

1 232

42

100,1-

740

191

786

2 659

285

55

50

2 887

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

..

-

3

16

..

..

-

18

..

5,1- 10,0

280

4

10

60

..

..

..

73

..

10,1- 20,0

422

16

57

163

16

6

..

186

..

20,1- 30,0

284

26

76

194

17

..

6

217

6

30,1- 50,0

345

39

202

454

30

5

11

495

13

50,1- 100,0

522

108

408

1 043

93

22

23

1 159

41

100,1-

817

205

815

2 804

295

56

52

3 043

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

2 735

398

1 571

4 734

462

93

97

5 191

240

2016

2 897

404

1 671

4 003

503

73

106

4 524

404

2015

2 858

384

1 421

4 055

388

68

88

4 484

355

2014

2 929

367

1 915

3 824

959

65

98

4 731

312

2013

3 045

386

2 005

3 609

2 451

30

208

5 856

261

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.