Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2017

JO 10 SM 1703

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2017

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2017

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa
åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

46

59

46

875

74

1 829

Uppsala

130

55

117

1 596

64

2 676

Södermanlands

100

72

63

1 060

55

1 973

Östergötlands

94

110

75

1 247

81

3 109

Jönköpings

17

68

73

612

97

3 216

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

21

42

38

355

82

2 130

Kalmar

42

151

60

923

79

2 750

Gotlands

7

127

33

615

31

1 296

Blekinge

12

106

20

359

55

1 221

Skåne

306

689

203

2 507

296

7 484

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

25

138

57

931

109

2 957

Västra Götalands

160

235

263

5 457

504

11 627

Värmlands

26

34

96

1 175

248

3 041

Örebro

118

41

58

1 106

96

2 187

Västmanlands

62

28

76

937

40

1 579

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

30

34

68

663

136

1 873

Gävleborgs

11

35

75

632

145

2 016

Västernorrlands

11

24

36

402

228

1 887

Jämtlands

4

31

25

267

147

1 373

Västerbottens

24

32

49

768

237

2 223

Norrbottens

7

30

35

289

150

1 128

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

165

451

121

1 957

164

4 416

Götalands mellanbygder

135

610

147

2 233

178

5 919

Götalands norra slättbygder

170

203

176

3 692

181

6 778

Svealands slättbygder

444

252

347

5 576

320

10 067

Götalands skogsbygder

204

404

357

4 894

729

18 310

Mellersta Sveriges skogsbygder

93

96

207

2 410

432

6 336

Nedre Norrland

19

84

128

1 220

517

5 096

Övre Norrland

31

65

87

1 116

433

3 713

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

5

40

11

44

383

1 234

2,1- 5,0

35

157

87

853

2 107

8 973

5,1- 10,0

132

305

211

2 549

464

13 126

10,1- 20,0

177

335

214

3 537

-

11 070

20,1- 30,0

109

173

164

2 415

-

5 227

30,1- 50,0

127

229

206

3 265

-

5 707

50,1- 100,0

190

357

294

4 368

-

6 541

100,1-

463

537

371

5 513

-

6 740

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

14

..

3

293

308

2,1- 5,0

18

99

..

609

1 795

5 466

5,1- 10,0

114

296

195

2 390

866

13 605

10,1- 20,0

179

346

227

3 363

-

12 026

20,1- 30,0

104

183

156

2 361

-

5 749

30,1- 50,0

127

219

187

3 177

-

6 152

50,1- 100,0

198

371

310

4 434

-

7 193

100,1-

498

605

426

6 207

-

8 119

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

1 238

2 133

1 558

22 544

2 954

58 618

2016

1 287

2 114

1 533

22 898

3 074

60 053

2015

1 308

2 569

1 602

22 930

1 654

61 247

2014

1 289

2 447

1 199

18 549

1 690

62 798

2013

1 301

2 236

1 211

19 592

1 998

64 321

2010

1 284

2 448

908

20 116

2 990

68 296


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.