Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2018

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2018

Område
Storleksgrupp

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbe­tesmarker

Ospecifi­cerad
betesmark

Summa betesmark och

 slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 010

32

90

-

-

27

43

1 065

Uppsala

1 404

54

115

-

-

40

43

1 461

Södermanlands

1 119

63

77

-

-

36

25

1 161

Östergötlands

2 242

75

204

-

-

76

57

2 310

Jönköpings

2 798

117

57

-

-

11

72

2 881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 785

120

13

-

-

21

52

1 850

Kalmar

2 350

235

80

-

139

30

45

2 436

Gotlands

910

89

250

-

168

60

13

954

Blekinge

957

39

16

-

-

54

36

997

Skåne

4 142

314

14

-

-

10

129

4 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 906

55

10

-

-

32

58

1 971

Västra Götalands

6 102

309

170

-

-

172

246

6 428

Värmlands

973

68

14

3

-

19

73

1 083

Örebro

920

50

27

..

-

9

33

973

Västmanlands

602

58

..

-

-

18

14

642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

775

73

16

83

-

9

55

877

Gävleborgs

744

51

14

22

-

5

51

820

Västernorrlands

472

33

..

4

-

-

56

547

Jämtlands

604

54

31

96

-

..

46

685

Västerbottens

323

47

22

4

-

-

43

395

Norrbottens

174

201

11

-

-

-

36

395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 731

127

..

-

-

12

56

1 847

Götalands mellanbygder

3 972

383

284

-

307

132

80

4 143

Götalands norra slättbygder

3 315

127

143

-

-

80

74

3 429

Svealands slättbygder

4 773

235

304

..

-

138

152

5 008

Götalands skogsbygder

13 858

689

365

-

-

238

460

14 411

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 515

163

53

10

-

26

151

2 730

Nedre Norrland

1 826

143

36

114

-

7

159

2 073

Övre Norrland

682

282

50

90

-

-

94

1 019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 205

417

114

35

38

71

447

2 890

2,1- 5,0

4 249

328

100

17

12

47

681

5 043

5,1- 10,0

5 285

367

151

26

17

58

98

5 530

10,1- 20,0

5 298

292

150

29

28

76

-

5 398

20,1- 30,0

2 849

120

96

20

17

40

-

2 877

30,1- 50,0

3 342

147

151

28

33

55

-

3 370

50,1- 100,0

4 098

204

203

39

63

108

-

4 137

100,1-

4 526

246

265

19

99

171

-

4 561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

12

..

-

-

-

-

42

54

2,1- 5,0

1 144

..

7

..

-

..

535

1 735

5,1- 10,0

6 224

508

86

..

..

..

649

7 122

10,1- 20,0

6 545

463

173

26

..

80

-

6 728

20,1- 30,0

3 404

188

111

19

18

42

-

3 472

30,1- 50,0

3 852

206

167

33

24

68

-

3 906

50,1- 100,0

4 795

259

266

42

60

132

-

4 853

100,1-

5 876

404

420

82

190

272

-

5 936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

31 852

2 121

1 230

213

307

626

1 226

33 806

2017

32 200

2 031

1 137

212

300

577

1 258

34 135

2016

32 746

2 022

1 243

208

300

576

1 339

34 765

2015

33 231

1 999

1 366

205

303

587

1 167

35 089

2014

33 607

1 916

1 104

203

323

300

1 211

35 420

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

922

37 950


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.