Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2018

6b. Number of holdings with areas by size group arable land 2018

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

4 508

2 147

933

402

199

307

8 496

Vårvete

2 007

1 057

498

221

96

171

4 050

Råg

622

304

149

58

40

74

1 247

Höstkorn

464

283

150

62

33

50

1 042

Vårkorn

10 193

3 084

1 135

461

212

312

15 397

Havre

8 481

1 942

661

262

97

153

11 596

Höstrågvete

636

311

123

57

21

39

1 187

Vårrågvete

59

43

18

3

-

4

127

Blandsäd

952

253

93

32

17

31

1 378

Summa spannmål

16 749

3 745

1 335

515

230

359

22 933

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

1 273

1 005

510

228

112

180

3 308

Konservärter

71

64

35

23

5

10

208

Bruna bönor

16

28

9

..

-

..

61

Majs

446

335

158

51

34

55

1 079

Grönfoder

3 852

1 091

359

120

58

89

5 569

Slåtter- och betesvall

42 833

3 882

1 347

513

224

359

49 158

Frövall

439

177

124

73

42

90

945

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

1 855

407

160

57

38

51

2 568

Potatis för stärkelse

221

113

51

23

9

18

435

Sockerbetor

661

364

181

79

47

83

1 415

Höstraps

1 612

1 165

600

269

156

252

4 054

Vårraps

245

160

71

37

21

44

578

Höstrybs

22

21

12

7

-

4

66

Vårrybs

53

29

..

-

..

..

98

Summa raps och rybs

1 886

1 321

656

291

164

274

4 592

Oljelin

47

59

31

8

10

25

180

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

765

163

98

57

28

89

1 200

Trädgårdsväxter

1 548

301

113

34

30

53

2 079

Andra växtslag

1 132

222

99

34

23

37

1 547

Träda

16 698

3 281

1 217

486

217

352

22 251

Ospecificerad åkermark

3 092

-

-

-

-

-

3 092

Summa åkermark

51 044

4 151

1 411

535

234

367

57 742

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

27 326

2 825

934

349

158

260

31 852

Slåtteräng

1 875

152

56

16

7

15

2 121

Skogsbete

965

170

62

16

5

12

1 230

Fäbodbete

194

13

..

..

..

-

213

Alvarbete

208

61

28

..

..

..

307

Mosaikbetesmarker

455

81

43

20

8

19

626

Ospecificerad betesmark

1 226

-

-

-

-

-

1 226

Summa betesmark och slåtteräng

29 245

2 849

939

353

159

261

33 806


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.