Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2018

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2018

Område
Storleksgrupp

Ärter, åker­bönor m.m.

Konserv­-
ärter

Bruna
bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

82

-

-

8

106

1 558

22

Uppsala

325

-

-

6

173

2 170

68

Södermanlands

137

-

-

10

148

1 693

42

Östergötlands

476

-

-

30

275

2 756

92

Jönköpings

21

-

-

13

620

2 994

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8

-

-

8

310

1 953

13

Kalmar

85

..

43

223

401

2 526

33

Gotlands

220

..

17

146

144

1 181

14

Blekinge

31

-

-

46

89

1 101

9

Skåne

353

46

-

396

517

6 103

248

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

255

27

-

128

207

2 593

35

Västra Götalands

817

133

..

50

869

9 240

162

Värmlands

80

-

-

4

242

2 431

31

Örebro

143

-

-

5

117

1 754

47

Västmanlands

211

-

-

5

57

1 255

49

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

38

-

-

3

198

1 554

19

Gävleborgs

30

-

-

-

264

1 713

15

Västernorrlands

-

-

-

-

261

1 551

10

Jämtlands

..

-

-

-

261

1 177

4

Västerbottens

..

-

-

-

274

1 746

7

Norrbottens

..

-

-

..

91

914

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

424

56

-

264

177

3 340

199

Götalands mellanbygder

424

15

60

589

569

5 135

97

Götalands norra slättbygder

1 112

132

..

40

438

5 247

190

Svealands slättbygder

927

-

-

38

609

8 262

232

Götalands skogsbygder

280

5

-

163

2 173

16 333

140

Mellersta Sveriges skogsbygder

145

-

-

9

468

5 122

71

Nedre Norrland

15

-

-

..

772

4 302

20

Övre Norrland

3

-

-

..

427

2 962

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

6

797

..

2,1- 5,0

7

-

-

11

145

6 321

59

5,1- 10,0

38

..

-

29

394

10 909

118

10,1- 20,0

101

7

..

53

764

9 587

65

20,1- 30,0

117

8

..

33

558

4 508

56

30,1- 50,0

268

21

5

87

808

4 993

..

50,1- 100,0

742

33

8

233

1 177

5 718

97

100,1-

2 035

137

45

633

1 717

6 325

506

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

4

-

2,1- 5,0

..

-

-

7

56

3 200

35

5,1- 10,0

..

..

-

24

286

10 973

116

10,1- 20,0

91

..

..

47

583

10 506

82

20,1- 30,0

123

7

..

33

505

4 993

52

30,1- 50,0

238

20

4

73

790

5 441

44

50,1- 100,0

698

35

6

187

1 196

6 380

95

100,1-

2 123

138

48

708

2 153

7 661

521

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

3 308

208

61

1 079

5 569

49 158

945

2017

3 839

166

58

1 134

5 162

49 907

922

2016

3 866

607

51

1 119

4 844

50 987

951

2015

3 387

639

48

1 134

5 130

52 848

666

2014

2 228

627

39

1 135

5 189

54 838

678

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.