Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2018

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseed plants 2018

Område
Storleksgrupp

Mat­-
potatis

Potatis för stärkelse

Socker-
­betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

56

..

..

68

42

4

..

105

6

Uppsala

83

-

..

171

81

19

5

249

14

Södermanlands

40

..

-

145

33

4

-

172

11

Östergötlands

141

-

..

491

70

..

4

537

93

Jönköpings

120

-

-

32

8

..

..

40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

71

..

-

9

7

-

..

15

-

Kalmar

96

42

6

208

16

..

..

220

4

Gotlands

84

-

..

334

70

..

-

357

..

Blekinge

40

130

36

94

5

-

-

98

-

Skåne

446

241

1 284

1 450

54

4

3

1 487

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

177

6

85

188

34

-

-

217

-

Västra Götalands

447

13

-

583

50

5

5

632

19

Värmlands

70

-

-

13

20

..

3

33

-

Örebro

76

..

-

152

35

4

-

184

8

Västmanlands

14

-

-

92

42

14

-

137

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

123

-

-

22

..

3

15

40

-

Gävleborgs

113

-

-

7

3

3

36

49

..

Västernorrlands

126

-

-

..

..

-

6

8

-

Jämtlands

105

-

-

-

..

-

..

3

-

Västerbottens

88

-

-

..

3

-

9

13

-

Norrbottens

58

-

-

-

3

-

4

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

383

77

1 081

1 173

59

3

3

1 215

15

Götalands mellanbygder

358

326

347

1 023

93

..

-

1 062

9

Götalands norra slättbygder

302

13

..

972

82

..

6

1 031

103

Svealands slättbygder

253

3

..

623

243

44

9

849

42

Götalands skogsbygder

564

30

19

251

71

7

6

319

4

Mellersta Sveriges skogsbygder

193

-

-

82

26

7

19

129

7

Nedre Norrland

373

-

-

4

4

-

42

50

..

Övre Norrland

165

-

-

..

6

-

13

20

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

8

-

-

..

-

-

-

..

-

2,1- 5,0

115

..

..

..

4

-

..

..

-

5,1- 10,0

288

..

..

46

13

..

..

62

..

10,1- 20,0

401

23

53

114

27

..

4

144

..

20,1- 30,0

258

31

64

154

27

..

5

184

6

30,1- 50,0

316

48

171

376

49

..

11

431

9

50,1- 100,0

469

112

361

909

125

16

29

1 047

27

100,1-

713

214

754

2 442

333

44

45

2 706

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

67

..

..

5

..

-

..

8

-

5,1- 10,0

253

..

..

46

..

..

..

62

..

10,1- 20,0

379

22

48

108

24

..

4

135

..

20,1- 30,0

270

25

60

142

25

..

4

170

4

30,1- 50,0

321

45

169

334

46

..

11

386

8

50,1- 100,0

493

108

345

865

118

13

23

993

28

100,1-

785

232

782

2 554

350

47

52

2 838

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2 568

435

1 415

4 054

578

66

98

4 592

180

2017

2 736

398

1 571

4 734

462

93

97

5 191

240

2016

2 897

404

1 671

4 003

503

73

106

4 524

404

2015

2 858

384

1 421

4 055

388

68

88

4 484

355

2014

2 929

367

1 915

3 824

959

65

98

4 731

312

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.