Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2018

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2018

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa
åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

42

58

56

862

86

1 812

Uppsala

121

54

97

1 560

66

2 633

Södermanlands

95

68

71

1 010

56

1 948

Östergötlands

88

101

78

1 281

86

3 078

Jönköpings

17

64

76

570

98

3 142

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

20

40

34

354

89

2 101

Kalmar

47

145

69

888

85

2 713

Gotlands

6

121

34

643

33

1 285

Blekinge

13

109

21

367

58

1 212

Skåne

305

667

213

2 601

351

7 369

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

27

138

56

917

120

2 904

Västra Götalands

158

244

253

5 333

507

11 408

Värmlands

23

31

86

1 147

248

3 010

Örebro

112

35

49

1 060

99

2 167

Västmanlands

55

24

86

896

39

1 542

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

29

38

59

644

143

1 859

Gävleborgs

11

28

65

623

147

1 961

Västernorrlands

10

28

40

411

234

1 850

Jämtlands

4

31

29

274

154

1 358

Västerbottens

25

32

55

767

243

2 219

Norrbottens

8

30

26

274

150

1 125

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

166

435

129

2 016

203

4 333

Götalands mellanbygder

135

596

165

2 264

205

5 837

Götalands norra slättbygder

165

202

175

3 655

182

6 626

Svealands slättbygder

412

231

348

5 372

332

9 910

Götalands skogsbygder

211

402

342

4 813

754

18 080

Mellersta Sveriges skogsbygder

88

94

187

2 378

442

6 288

Nedre Norrland

17

88

126

1 201

535

5 001

Övre Norrland

33

65

87

1 107

439

3 697

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

6

40

17

49

515

1 405

2,1- 5,0

42

171

99

860

2 114

9 044

5,1- 10,0

134

307

187

2 496

463

12 883

10,1- 20,0

177

313

226

3 398

-

10 764

20,1- 30,0

97

171

145

2 395

-

5 090

30,1- 50,0

132

218

186

3 174

-

5 556

50,1- 100,0

177

328

272

4 326

-

6 302

100,1-

435

531

415

5 553

-

6 698

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

17

3

..

417

438

2,1- 5,0

21

108

67

..

1 819

5 545

5,1- 10,0

116

291

183

2 358

856

13 397

10,1- 20,0

183

320

225

3 232

-

11 740

20,1- 30,0

96

193

134

2 300

-

5 581

30,1- 50,0

130

214

184

3 103

-

6 025

50,1- 100,0

182

352

286

4 375

-

6 972

100,1-

472

584

465

6 259

-

8 044

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

1 200

2 079

1 547

22 251

3 092

57 742

2017

1 238

2 133

1 558

22 545

2 970

58 643

2016

1 287

2 114

1 533

22 898

3 074

60 053

2015

1 308

2 569

1 602

22 930

1 654

61 247

2014

1 289

2 447

1 199

18 549

1 690

62 798

2010

1 284

2 448

908

20 116

2 990

68 296


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.