Statens Jordbruksverk                                             1           JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15