Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2018

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2018

Område
Storleksgrupp

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbe­tesmarker

Ospecifi­cerad
betesmark

Summa betesmark och

 slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 012

33

90

-

-

26

43

1 067

Uppsala

1 407

56

117

-

-

42

43

1 464

Södermanlands

1 118

63

75

-

-

36

25

1 160

Östergötlands

2 242

76

204

-

-

78

57

2 311

Jönköpings

2 804

116

57

-

-

12

72

2 887

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 786

121

13

-

-

21

52

1 852

Kalmar

2 357

240

81

-

138

30

45

2 443

Gotlands

915

90

251

-

170

61

13

959

Blekinge

958

39

16

-

-

54

36

998

Skåne

4 155

315

14

-

-

10

129

4 371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 902

55

10

-

-

32

58

1 967

Västra Götalands

6 111

309

173

-

-

175

246

6 438

Värmlands

973

67

14

3

-

20

73

1 083

Örebro

925

51

28

..

-

9

33

978

Västmanlands

602

58

..

-

-

18

14

642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

774

73

16

83

-

9

55

876

Gävleborgs

743

51

14

22

-

5

51

819

Västernorrlands

472

33

..

4

-

-

56

547

Jämtlands

601

54

31

94

-

..

46

681

Västerbottens

323

47

22

4

-

-

43

395

Norrbottens

173

204

11

-

-

-

36

398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 732

129

..

-

-

12

56

1 848

Götalands mellanbygder

3 985

389

286

-

308

133

80

4 156

Götalands norra slättbygder

3 322

128

143

-

-

81

74

3 438

Svealands slättbygder

4 781

238

305

..

-

140

152

5 016

Götalands skogsbygder

13 881

688

367

-

-

243

460

14 435

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 514

166

53

10

-

26

151

2 729

Nedre Norrland

1 821

143

36

113

-

7

159

2 068

Övre Norrland

681

285

50

89

-

-

94

1 021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 216

424

117

34

38

73

447

2 905

2,1- 5,0

4 241

328

98

17

12

47

681

5 037

5,1- 10,0

5 277

364

152

26

17

59

98

5 521

10,1- 20,0

5 309

295

149

29

28

76

-

5 409

20,1- 30,0

2 835

118

96

19

17

41

-

2 863

30,1- 50,0

3 354

150

152

28

34

55

-

3 382

50,1- 100,0

4 109

206

206

39

63

113

-

4 149

100,1-

4 549

250

266

19

99

171

-

4 584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

12

..

-

-

-

-

42

54

2,1- 5,0

1 133

..

6

..

-

..

535

1 724

5,1- 10,0

6 233

505

87

..

..

..

649

7 134

10,1- 20,0

6 527

470

172

27

..

79

-

6 712

20,1- 30,0

3 404

186

109

19

18

43

-

3 473

30,1- 50,0

3 864

205

170

32

24

69

-

3 920

50,1- 100,0

4 805

263

268

42

59

134

-

4 864

100,1-

5 912

411

424

80

192

277

-

5 969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

31 890

2 135

1 236

211

308

635

1 226

33 850

2017

32 200

2 031

1 137

212

300

577

1 258

34 135

2016

32 746

2 022

1 243

208

300

576

1 339

34 765

2015

33 231

1 999

1 366

205

303

587

1 167

35 089

2014

33 607

1 916

1 104

203

323

300

1 211

35 420

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

922

37 950


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.