Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2018

6b. Number of holdings with areas by size group arable land 2018

Gröda

Areal efter storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-
200,0

200,1-
300,0

300,1-
400,0

400,1-
500,0

500,1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

4 513

2 149

938

401

201

310

8 512

Vårvete

2 006

1 058

497

220

99

174

4 054

Råg

621

305

150

56

42

74

1 248

Höstkorn

465

283

150

62

32

51

1 043

Vårkorn

10 190

3 093

1 138

463

214

314

15 412

Havre

8 481

1 945

661

263

97

156

11 603

Höstrågvete

638

313

124

56

22

39

1 192

Vårrågvete

59

43

18

3

-

4

127

Blandsäd

950

255

92

33

16

32

1 378

Summa spannmål

16 749

3 754

1 339

517

232

361

22 952

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

1 275

1 007

511

228

113

180

3 314

Konservärter

71

65

35

23

5

10

209

Bruna bönor

16

28

9

..

-

..

61

Majs

446

335

160

51

34

55

1 081

Grönfoder

3 855

1 094

362

121

59

90

5 581

Slåtter- och betesvall

42 790

3 893

1 352

515

226

361

49 137

Frövall

438

177

124

75

42

90

946

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

1 852

412

159

57

37

50

2 567

Potatis för stärkelse

222

113

51

24

9

18

437

Sockerbetor

660

364

183

80

47

83

1 417

Höstraps

1 613

1 167

601

270

157

253

4 061

Vårraps

245

160

71

37

21

44

578

Höstrybs

22

21

12

7

-

4

66

Vårrybs

53

29

..

-

..

..

98

Summa raps och rybs

1 887

1 323

657

292

165

275

4 599

Oljelin

47

59

31

8

10

25

180

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

765

163

98

56

29

90

1 201

Trädgårdsväxter

1 548

302

112

34

30

55

2 081

Andra växtslag

1 131

224

97

35

23

37

1 547

Träda

16 680

3 288

1 222

488

219

354

22 251

Ospecificerad åkermark

3 092

-

-

-

-

-

3 092

Summa åkermark

50 984

4 162

1 416

537

236

369

57 704

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

27 341

2 835

941

351

159

263

31 890

Slåtteräng

1 885

154

58

16

6

16

2 135

Skogsbete

970

170

63

16

5

12

1 236

Fäbodbete

192

13

..

..

..

-

211

Alvarbete

209

61

28

..

..

..

308

Mosaikbetesmarker

464

81

42

20

8

20

635

Ospecificerad betesmark

1 226

-

-

-

-

-

1 226

Summa betesmark och slåtteräng

29 266

2 859

946

355

160

264

33 850


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.