Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2018

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2018

Område
Storleksgrupp

Ärter, åker­bönor m.m.

Konserv­-
ärter

Bruna
bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

83

-

-

8

105

1 560

23

Uppsala

325

-

-

6

173

2 170

69

Södermanlands

137

-

-

10

148

1 690

41

Östergötlands

478

-

-

30

275

2 758

92

Jönköpings

21

-

-

13

624

3 000

21

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8

-

-

8

310

1 952

13

Kalmar

86

..

43

224

403

2 531

33

Gotlands

221

..

17

146

144

1 182

14

Blekinge

31

-

-

46

90

1 101

9

Skåne

353

47

-

398

520

6 111

249

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

255

27

-

126

207

2 583

35

Västra Götalands

817

133

..

51

871

9 231

161

Värmlands

80

-

-

4

242

2 428

31

Örebro

144

-

-

5

118

1 755

47

Västmanlands

211

-

-

5

57

1 255

49

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

38

-

-

3

198

1 548

19

Gävleborgs

30

-

-

-

265

1 711

15

Västernorrlands

-

-

-

-

261

1 549

10

Jämtlands

..

-

-

-

260

1 171

4

Västerbottens

..

-

-

-

274

1 743

7

Norrbottens

..

-

-

..

91

913

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

424

57

-

262

179

3 335

199

Götalands mellanbygder

426

15

60

591

574

5 142

98

Götalands norra slättbygder

1 115

132

..

41

442

5 250

189

Svealands slättbygder

929

-

-

38

609

8 260

233

Götalands skogsbygder

280

5

-

164

2 176

16 336

140

Mellersta Sveriges skogsbygder

146

-

-

9

467

5 116

72

Nedre Norrland

15

-

-

..

772

4 291

20

Övre Norrland

3

-

-

..

427

2 958

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

6

804

..

2,1- 5,0

7

-

-

12

143

6 319

59

5,1- 10,0

38

..

-

29

395

10 871

117

10,1- 20,0

101

..

..

53

763

9 584

65

20,1- 30,0

117

8

..

34

554

4 493

56

30,1- 50,0

267

21

5

87

813

4 997

..

50,1- 100,0

745

33

8

231

1 181

5 722

97

100,1-

2 039

138

45

635

1 726

6 347

508

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

5

-

2,1- 5,0

..

-

-

8

56

3 191

35

5,1- 10,0

..

..

-

24

285

10 954

115

10,1- 20,0

91

..

..

47

581

10 472

82

20,1- 30,0

123

7

..

34

503

4 991

52

30,1- 50,0

237

20

4

72

792

5 445

44

50,1- 100,0

701

35

6

186

1 195

6 384

94

100,1-

2 127

139

48

710

2 169

7 695

524

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

3 314

209

61

1 081

5 581

49 137

946

2017

3 839

166

58

1 134

5 162

49 907

922

2016

3 866

607

51

1 119

4 844

50 987

951

2015

3 387

639

48

1 134

5 130

52 848

666

2014

2 228

627

39

1 135

5 189

54 838

678

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.