Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2018

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseed plants 2018

Område
Storleksgrupp

Mat­-
potatis

Potatis för stärkelse

Socker-
­betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

56

..

..

67

42

4

..

104

6

Uppsala

82

-

..

171

81

19

5

249

14

Södermanlands

40

..

-

146

33

4

-

173

11

Östergötlands

141

-

..

491

70

..

4

537

93

Jönköpings

121

-

-

32

8

..

..

40

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

71

..

-

9

7

-

..

15

-

Kalmar

97

42

6

209

16

..

..

221

4

Gotlands

84

-

..

334

70

..

-

357

..

Blekinge

40

131

36

94

5

-

-

98

-

Skåne

447

242

1 287

1 457

54

4

3

1 494

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

176

6

84

187

34

-

-

216

-

Västra Götalands

446

13

-

583

50

5

5

632

19

Värmlands

70

-

-

13

20

..

3

33

-

Örebro

76

..

-

152

35

4

-

184

8

Västmanlands

14

-

-

92

42

14

-

137

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

123

-

-

22

..

3

15

40

-

Gävleborgs

114

-

-

7

3

3

36

49

..

Västernorrlands

126

-

-

..

..

-

6

8

-

Jämtlands

104

-

-

-

..

-

..

3

-

Västerbottens

88

-

-

..

3

-

9

13

-

Norrbottens

57

-

-

-

3

-

4

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

383

77

1 082

1 175

59

3

3

1 217

15

Götalands mellanbygder

358

328

348

1 026

93

..

-

1 065

9

Götalands norra slättbygder

302

13

..

972

82

..

6

1 031

103

Svealands slättbygder

252

3

..

623

243

44

9

849

42

Götalands skogsbygder

565

30

19

253

71

7

6

321

4

Mellersta Sveriges skogsbygder

193

-

-

82

26

7

19

129

7

Nedre Norrland

373

-

-

4

4

-

42

50

..

Övre Norrland

164

-

-

..

6

-

13

20

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

8

-

-

..

-

-

-

..

-

2,1- 5,0

116

..

..

..

4

-

..

..

-

5,1- 10,0

287

..

..

46

13

..

..

62

..

10,1- 20,0

400

23

53

114

27

..

4

144

..

20,1- 30,0

256

31

64

155

27

..

5

185

6

30,1- 50,0

316

48

171

375

49

..

11

430

9

50,1- 100,0

469

113

360

910

125

16

29

1 048

27

100,1-

715

215

757

2 448

333

44

45

2 712

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

67

..

..

5

..

-

..

8

-

5,1- 10,0

254

..

..

46

..

..

..

62

..

10,1- 20,0

376

22

48

108

24

..

4

135

..

20,1- 30,0

269

25

60

143

25

..

4

171

4

30,1- 50,0

321

45

169

332

46

..

11

384

8

50,1- 100,0

493

109

345

865

118

13

23

993

28

100,1-

787

233

784

2 562

350

47

52

2 846

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

2 567

437

1 417

4 061

578

66

98

4 599

180

2017

2 736

398

1 571

4 734

462

93

97

5 191

240

2016

2 897

404

1 671

4 003

503

73

106

4 524

404

2015

2 858

384

1 421

4 055

388

68

88

4 484

355

2014

2 929

367

1 915

3 824

959

65

98

4 731

312

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.