Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2018

JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2018

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2018

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa
åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

42

58

56

862

86

1 814

Uppsala

121

54

96

1 560

66

2 631

Södermanlands

95

67

71

1 010

56

1 944

Östergötlands

88

101

78

1 280

86

3 080

Jönköpings

17

64

76

572

98

3 147

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

20

40

34

352

89

2 100

Kalmar

46

145

70

892

85

2 719

Gotlands

6

121

34

644

33

1 287

Blekinge

13

109

21

369

58

1 213

Skåne

306

668

213

2 609

351

7 375

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

27

137

56

914

120

2 893

Västra Götalands

158

245

252

5 327

507

11 391

Värmlands

24

32

86

1 148

248

3 005

Örebro

111

35

49

1 059

99

2 167

Västmanlands

56

24

87

894

39

1 541

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

29

38

59

641

143

1 853

Gävleborgs

11

28

65

623

147

1 959

Västernorrlands

10

27

40

411

234

1 848

Jämtlands

4

31

29

274

154

1 352

Västerbottens

25

34

55

767

243

2 215

Norrbottens

8

30

26

274

150

1 124

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

166

436

129

2 018

203

4 329

Götalands mellanbygder

136

596

166

2 269

205

5 845

Götalands norra slättbygder

164

202

175

3 657

182

6 628

Svealands slättbygder

413

231

348

5 370

332

9 902

Götalands skogsbygder

210

402

342

4 815

754

18 077

Mellersta Sveriges skogsbygder

89

94

187

2 370

442

6 278

Nedre Norrland

17

87

126

1 202

535

4 990

Övre Norrland

33

67

87

1 107

439

3 692

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

6

40

16

51

515

1 413

2,1- 5,0

43

170

99

862

2 114

9 037

5,1- 10,0

135

308

189

2 488

463

12 837

10,1- 20,0

175

313

224

3 395

-

10 760

20,1- 30,0

98

169

144

2 392

-

5 072

30,1- 50,0

131

219

186

3 167

-

5 559

50,1- 100,0

177

329

273

4 325

-

6 306

100,1-

436

533

416

5 571

-

6 720

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

17

3

..

417

439

2,1- 5,0

22

108

68

..

1 819

5 533

5,1- 10,0

116

290

183

2 355

856

13 369

10,1- 20,0

182

323

222

3 215

-

11 704

20,1- 30,0

96

190

135

2 302

-

5 577

30,1- 50,0

131

215

183

3 097

-

6 028

50,1- 100,0

181

352

286

4 372

-

6 976

100,1-

473

586

467

6 283

-

8 078

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

1 201

2 081

1 547

22 251

3 092

57 704

2017

1 238

2 133

1 558

22 545

2 970

58 643

2016

1 287

2 114

1 533

22 898

3 074

60 053

2015

1 308

2 569

1 602

22 930

1 654

61 247

2014

1 289

2 447

1 199

18 549

1 690

62 798

2010

1 284

2 448

908

20 116

2 990

68 296


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.