Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2019

JO 10 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2019, hektar. Preliminär statistik

4. Areas of fallow land etc. and total area of arable land in 2019, hectares. Preliminary statistics

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa
åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

248

84

245

8 251

205

78 589

Uppsala

1 171

136

635

13 444

206

162 010

Södermanlands

970

97

460

8 132

203

123 746

Östergötlands

631

538

349

7 348

283

199 168

Jönköpings

74

144

67

1 109

331

85 562

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

41

42

29

866

289

45 786

Kalmar

213

811

67

2 820

304

118 339

Gotlands

67

929

256

2 986

116

85 603

Blekinge

35

657

83

818

180

29 722

Skåne

1 919

9 212

1 210

11 445

1 043

436 165

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

136

711

127

3 256

383

106 508

Västra Götalands

708

590

1 071

28 084

1 798

457 477

Värmlands

208

89

409

6 733

1 006

104 599

Örebro

1 055

46

229

8 260

372

102 810

Västmanlands

990

48

874

7 863

143

99 717

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

131

171

211

2 930

486

58 372

Gävleborgs

57

23

258

2 638

609

66 334

Västernorrlands

63

47

87

2 309

928

46 489

Jämtlands

2

95

59

1 053

565

38 454

Västerbottens

181

39

34

6 438

904

67 037

Norrbottens

67

127

35

1 687

591

31 989

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

837

5 683

729

8 541

522

321 480

Götalands mellanbygder

963

5 974

868

9 258

668

312 243

Götalands norra slättbygder

927

805

1 150

20 796

624

438 145

Svealands slättbygder

4 389

424

2 529

46 136

1 119

589 066

Götalands skogsbygder

1 010

1 085

450

17 327

2 594

450 442

Mellersta Sveriges skogsbygder

503

323

697

13 191

1 673

182 541

Nedre Norrland

90

175

298

4 826

2 078

145 099

Övre Norrland

248

168

73

8 395

1 665

105 461

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

6

29

6

26

440

1 440

2,1- 5,0

115

168

116

1 866

7 357

34 082

5,1- 10,0

481

584

351

8 044

3 146

91 042

10,1- 20,0

993

838

394

14 056

-

149 388

20,1- 30,0

589

602

398

10 468

-

122 890

30,1- 50,0

1 049

1 370

481

14 811

-

212 474

50,1- 100,0

1 376

2 759

1 417

23 603

-

439 415

100,1-

4 358

8 288

3 630

55 595

-

1 493 746

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

16

1

1

285

304

2,1- 5,0

80

140

90

1 603

6 090

20 740

5,1- 10,0

415

545

350

7 754

4 569

79 480

10,1- 20,0

924

772

394

13 323

-

134 138

20,1- 30,0

525

622

352

10 165

-

111 134

30,1- 50,0

1 053

1 252

496

14 167

-

192 283

50,1- 100,0

1 317

2 824

1 290

23 044

-

411 236

100,1-

4 652

8 466

3 822

58 412

-

1 595 162

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019 prel.

8 967

14 637

6 794

128 469

10 944

2 544 477

2018

9 987

14 671

6 593

165 397

11 006

2 554 353

2017

10 805

14 946

6 514

160 615

10 930

2 568 351

2016

11 552

14 711

6 087

168 641

11 432

2 579 602

2015

11 726

14 653

5 366

163 407

6 014

2 590 053

2014

12 241

15 143

4 430

132 469

6 122

2 596 527

2013

12 647

14 599

5 111

158 113

7 166

2 604 531