Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2019

JO 10 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2019

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2019

Område
Storleksgrupp

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbe­tesmarker

Ospecifi­cerad
betesmark

Summa betesmark och

 slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 013

36

97

-

-

28

40

1 066

Uppsala

1 402

65

113

-

-

41

43

1 460

Södermanlands

1 115

65

71

-

-

38

24

1 156

Östergötlands

2 234

82

223

-

-

86

57

2 306

Jönköpings

2 778

119

62

-

-

18

72

2 860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 777

124

14

-

-

24

52

1 842

Kalmar

2 351

252

83

-

135

28

44

2 435

Gotlands

912

94

249

-

170

57

13

955

Blekinge

960

39

19

-

-

58

34

999

Skåne

4 117

321

20

-

-

9

127

4 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 890

57

9

-

-

31

56

1 954

Västra Götalands

6 058

315

184

-

-

187

247

6 389

Värmlands

975

70

13

4

-

22

73

1 086

Örebro

918

53

31

-

-

14

33

976

Västmanlands

601

55

..

-

-

18

14

639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

773

77

13

83

-

9

55

877

Gävleborgs

733

49

12

21

-

4

51

809

Västernorrlands

466

31

..

3

-

-

55

541

Jämtlands

611

61

30

99

-

-

45

693

Västerbottens

321

47

19

4

-

-

43

391

Norrbottens

174

259

10

-

-

-

35

451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 719

132

3

-

-

11

55

1 833

Götalands mellanbygder

3 961

397

286

-

305

129

78

4 129

Götalands norra slättbygder

3 301

137

159

-

-

87

76

3 422

Svealands slättbygder

4 771

248

306

-

-

146

148

5 004

Götalands skogsbygder

13 802

711

393

-

-

265

455

14 358

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 502

173

54

12

-

34

151

2 728

Nedre Norrland

1 821

146

33

110

-

4

157

2 067

Övre Norrland

683

343

44

94

-

..

93

1 077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 195

470

116

30

37

73

442

2 918

2,1- 5,0

4 255

346

97

16

12

48

674

5 050

5,1- 10,0

5 291

374

158

29

14

65

97

5 555

10,1- 20,0

5 248

304

159

30

31

81

-

5 348

20,1- 30,0

2 812

137

97

22

16

48

-

2 845

30,1- 50,0

3 317

152

161

27

37

56

-

3 350

50,1- 100,0

4 035

206

206

38

57

111

-

4 072

100,1-

4 562

264

278

22

101

188

-

4 593

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

9

-

-

-

-

-

44

53

2,1- 5,0

1 130

97

7

..

-

..

524

1 709

5,1- 10,0

6 237

560

90

..

..

..

645

7 183

10,1- 20,0

6 474

473

165

30

..

84

-

6 665

20,1- 30,0

3 380

196

123

20

19

50

-

3 450

30,1- 50,0

3 834

226

180

28

27

73

-

3 906

50,1- 100,0

4 721

272

268

44

56

129

-

4 782

100,1-

5 930

429

439

83

189

300

-

5 983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

31 715

2 253

1 272

214

305

670

1 213

33 731

2018

31 890

2 135

1 236

211

308

635

1 226

33 850

2017

32 200

2 031

1 137

212

300

577

1 258

34 135

2016

32 746

2 022

1 243

208

300

576

1 339

34 765

2015

33 231

1 999

1 366

205

303

587

1 167

35 089

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

922

37 950


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.