Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2019

JO 10 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2019

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2019

Område
Storleksgrupp

Ärter, åker­bönor m.m.

Konserv­-
ärter

Bruna
bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

81

-

-

6

84

1 567

17

Uppsala

296

-

-

6

164

2 171

60

Södermanlands

108

-

-

14

122

1 691

39

Östergötlands

362

-

-

32

257

2 759

90

Jönköpings

15

-

-

17

625

2 964

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

-

-

10

345

1 948

14

Kalmar

65

..

33

256

467

2 518

31

Gotlands

202

-

20

149

149

1 171

9

Blekinge

20

-

-

51

121

1 109

8

Skåne

235

76

-

430

564

6 097

221

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

160

34

-

131

217

2 557

38

Västra Götalands

614

146

-

56

879

9 271

170

Värmlands

64

-

-

7

257

2 491

27

Örebro

120

-

-

6

113

1 754

50

Västmanlands

186

-

-

7

62

1 278

53

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

55

-

-

3

199

1 545

19

Gävleborgs

30

-

-

-

251

1 700

16

Västernorrlands

..

-

-

-

232

1 541

8

Jämtlands

-

-

-

-

284

1 151

6

Västerbottens

..

-

-

-

282

1 743

..

Norrbottens

..

-

-

-

92

923

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

275

81

-

262

196

3 328

181

Götalands mellanbygder

351

21

53

629

650

5 122

84

Götalands norra slättbygder

843

143

-

43

436

5 262

192

Svealands slättbygder

816

-

-

45

568

8 320

211

Götalands skogsbygder

192

12

-

216

2 249

16 300

135

Mellersta Sveriges skogsbygder

134

-

-

10

466

5 168

79

Nedre Norrland

18

-

-

..

762

4 243

20

Övre Norrland

3

-

-

-

445

2 970

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

9

805

..

2,1- 5,0

11

-

-

13

165

6 323

67

5,1- 10,0

27

..

..

25

429

10 977

107

10,1- 20,0

80

..

..

49

801

9 556

71

20,1- 30,0

75

8

..

44

563

4 494

51

30,1- 50,0

223

26

4

99

829

4 942

..

50,1- 100,0

551

48

5

265

1 206

5 641

95

100,1-

1 642

169

39

681

1 698

6 377

462

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

3

-

2,1- 5,0

4

-

-

5

66

3 178

35

5,1- 10,0

30

..

-

23

302

11 062

116

10,1- 20,0

67

..

..

40

623

10 460

81

20,1- 30,0

81

6

..

40

518

4 980

57

30,1- 50,0

200

26

4

78

817

5 408

43

50,1- 100,0

531

47

4

212

1 210

6 297

94

100,1-

1 696

172

41

778

2 164

7 727

472

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2019

2 609

257

53

1 176

5 700

49 115

898

2018

3 314

209

61

1 081

5 581

49 137

946

2017

3 839

166

58

1 134

5 162

49 907

922

2016

3 866

607

51

1 119

4 844

50 987

951

2015

3 387

639

48

1 134

5 130

52 848

666

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.