Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2019

JO 10 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2019

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseed plants 2019

Område
Storleksgrupp

Mat­-
potatis

Potatis för stärkelse

Socker-
­betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

49

-

..

70

21

6

..

92

..

Uppsala

85

-

..

217

37

20

5

263

12

Södermanlands

35

..

-

142

17

4

-

156

5

Östergötlands

144

-

..

499

39

5

4

535

62

Jönköpings

123

-

..

21

5

-

-

26

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

69

..

-

11

5

-

..

16

-

Kalmar

92

40

8

128

9

..

-

137

..

Gotlands

88

..

..

251

47

-

-

268

-

Blekinge

43

131

32

72

..

-

..

73

-

Skåne

436

226

1 146

1 544

22

5

-

1 559

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

168

4

82

198

7

3

-

206

-

Västra Götalands

438

11

-

611

37

7

4

648

11

Värmlands

74

-

-

24

6

..

3

33

-

Örebro

75

..

-

161

16

..

-

175

6

Västmanlands

13

-

-

102

19

21

..

136

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

121

-

-

22

..

4

8

34

-

Gävleborgs

98

-

-

3

3

4

24

33

-

Västernorrlands

121

..

-

-

-

-

7

7

-

Jämtlands

101

-

-

-

..

-

..

3

-

Västerbottens

76

-

-

-

3

-

10

13

-

Norrbottens

52

..

-

-

3

-

4

7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

375

70

971

1 288

15

3

-

1 298

10

Götalands mellanbygder

349

316

312

838

59

5

..

867

8

Götalands norra slättbygder

290

11

..

1 001

51

7

5

1 047

64

Svealands slättbygder

253

..

..

697

110

53

8

825

32

Götalands skogsbygder

580

30

18

245

38

7

3

285

4

Mellersta Sveriges skogsbygder

180

-

-

82

18

9

13

118

5

Nedre Norrland

352

..

-

..

..

-

33

35

-

Övre Norrland

146

..

-

-

6

-

14

20

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

10

-

-

..

-

-

-

..

-

2,1- 5,0

116

..

4

..

3

..

-

..

-

5,1- 10,0

280

..

10

44

4

-

..

49

..

10,1- 20,0

387

21

48

125

16

..

..

146

5

20,1- 30,0

253

20

56

147

15

4

8

172

..

30,1- 50,0

313

51

132

376

27

4

5

407

5

50,1- 100,0

436

105

326

924

75

21

18

1 019

19

100,1-

700

211

697

2 432

157

52

40

2 590

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

70

-

3

8

..

..

-

10

-

5,1- 10,0

247

7

11

47

..

-

..

52

-

10,1- 20,0

363

17

42

122

14

..

..

142

5

20,1- 30,0

265

22

56

131

15

3

5

152

3

30,1- 50,0

316

40

126

346

23

4

6

374

5

50,1- 100,0

458

104

320

896

71

18

18

984

19

100,1-

776

226

715

2 517

169

56

42

2 692

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

2 495

416

1 273

4 067

297

84

77

4 406

123

2018

2 567

437

1 417

4 061

578

66

98

4 599

180

2017

2 736

398

1 571

4 734

462

93

97

5 191

240

2016

2 897

404

1 671

4 003

503

73

106

4 524

404

2015

2 858

384

1 421

4 055

388

68

88

4 484

355

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.