Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2019

JO 10 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2019

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2019

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa
åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

35

57

60

812

86

1 797

Uppsala

115

57

100

1 448

66

2 593

Södermanlands

86

68

77

913

55

1 912

Östergötlands

87

99

69

1 184

84

3 060

Jönköpings

17

70

78

487

95

3 105

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

20

42

35

316

89

2 087

Kalmar

47

140

71

812

84

2 696

Gotlands

5

115

38

569

33

1 269

Blekinge

12

109

21

308

56

1 208

Skåne

300

662

211

2 371

352

7 275

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

28

131

57

839

117

2 847

Västra Götalands

148

245

250

4 828

504

11 236

Värmlands

24

34

80

1 001

248

2 994

Örebro

106

32

48

1 014

99

2 150

Västmanlands

49

25

84

828

39

1 529

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

26

39

49

588

141

1 823

Gävleborgs

10

31

68

563

147

1 935

Västernorrlands

11

31

50

398

233

1 826

Jämtlands

3

28

32

269

151

1 331

Västerbottens

25

34

54

727

242

2 184

Norrbottens

9

31

26

275

148

1 127

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

156

423

134

1 865

202

4 246

Götalands mellanbygder

134

578

160

2 042

204

5 776

Götalands norra slättbygder

155

197

179

3 411

180

6 551

Svealands slättbygder

382

234

363

4 969

331

9 790

Götalands skogsbygder

211

415

344

4 227

745

17 886

Mellersta Sveriges skogsbygder

84

104

164

2 147

442

6 232

Nedre Norrland

17

85

136

1 140

530

4 912

Övre Norrland

34

66

84

1 062

435

3 666

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

5

42

17

37

508

1 396

2,1- 5,0

53

166

95

785

2 100

8 991

5,1- 10,0

130

312

188

2 141

461

12 755

10,1- 20,0

175

313

233

2 979

-

10 547

20,1- 30,0

92

175

145

2 155

-

4 985

30,1- 50,0

113

213

190

2 893

-

5 451

50,1- 100,0

161

326

259

3 968

-

6 171

100,1-

420

527

424

5 384

-

6 714

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

17

..

..

412

430

2,1- 5,0

30

108

..

..

1 806

5 459

5,1- 10,0

118

296

188

2 041

851

13 309

10,1- 20,0

170

313

226

2 797

-

11 494

20,1- 30,0

94

198

138

2 101

-

5 479

30,1- 50,0

121

220

190

2 805

-

5 932

50,1- 100,0

163

328

260

3 994

-

6 834

100,1-

453

594

482

6 037

-

8 073

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

1 149

2 074

1 551

20 342

3 069

57 010

2018

1 201

2 081

1 547

22 251

3 092

57 704

2017

1 238

2 133

1 558

22 545

2 970

58 643

2016

1 287

2 114

1 533

22 898

3 074

60 053

2015

1 308

2 569

1 602

22 930

1 654

61 247

2010

1 284

2 448

908

20 116

2 990

68 296


Anm.:   För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.