Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2020

JO 10 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2020, hektar. Preliminär statistik

4. Areas of fallow land etc. and total area of arable land in 2020, hectares. Preliminary statistics

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårds­växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa
åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

227

209

146

8 651

207

78 516

Uppsala

1 064

131

662

13 747

206

161 912

Södermanlands

969

101

502

8 901

201

123 571

Östergötlands

577

545

317

7 342

277

198 661

Jönköpings

78

130

89

1 084

333

85 676

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

41

42

26

763

287

46 098

Kalmar

225

743

144

3 011

304

118 461

Gotlands

48

934

249

3 188

116

85 468

Blekinge

34

652

84

808

183

30 341

Skåne

1 880

9 276

1 386

11 828

1 057

436 941

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

136

699

297

3 307

382

106 697

Västra Götalands

701

648

1 160

29 114

1 791

458 317

Värmlands

214

102

467

7 548

1 006

104 798

Örebro

940

42

323

8 677

365

102 840

Västmanlands

897

48

1 206

8 168

143

99 897

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

102

171

173

3 235

488

58 695

Gävleborgs

50

25

244

2 987

605

66 113

Västernorrlands

61

51

71

2 342

898

47 226

Jämtlands

28

93

66

1 038

564

38 757

Västerbottens

141

34

65

7 101

899

67 445

Norrbottens

66

132

53

1 862

584

31 976

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

791

5 648

991

8 875

529

322 124

Götalands mellanbygder

957

6 041

969

9 575

677

312 783

Götalands norra slättbygder

897

865

1 199

21 523

612

438 482

Svealands slättbygder

4 132

549

2 907

48 541

1 113

588 867

Götalands skogsbygder

987

1 033

570

17 496

2 594

451 265

Mellersta Sveriges skogsbygder

391

312

682

14 265

1 675

182 771

Nedre Norrland

114

192

290

5 208

2 043

146 175

Övre Norrland

208

168

122

9 217

1 653

105 936

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

6

24

6

27

436

1 519

2,1- 5,0

116

181

104

1 813

7 333

34 509

5,1- 10,0

428

560

398

8 167

3 127

92 576

10,1- 20,0

955

845

370

13 827

-

148 367

20,1- 30,0

556

606

375

10 136

-

119 333

30,1- 50,0

921

1 394

591

15 014

-

205 055

50,1- 100,0

1 511

2 292

1 608

24 294

-

424 448

100,1-

3 986

8 905

4 278

61 424

-

1 522 597

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

13

0

1

284

300

2,1- 5,0

77

146

76

1 568

6 071

20 928

5,1- 10,0

365

525

378

7 869

4 542

81 074

10,1- 20,0

913

799

385

13 070

-

133 475

20,1- 30,0

502

620

368

9 845

-

108 588

30,1- 50,0

907

1 306

570

14 403

-

185 257

50,1- 100,0

1 492

2 388

1 497

23 629

-

397 073

100,1-

4 223

9 012

4 455

64 314

-

1 621 709

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2020 prel.

8 478

14 808

7 730

134 700

10 896

2 548 404

2019

8 936

14 654

6 698

131 718

10 937

2 551 499

2018

9 987

14 671

6 593

165 397

11 006

2 554 353

2017

10 805

14 946

6 514

160 615

10 930

2 568 351

2016

11 552

14 711

6 087

168 641

11 432

2 579 602

2015

11 726

14 653

5 366

163 407

6 014

2 590 053

2014

12 241

15 143

4 430

132 469

6 122

2 596 527