Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2015, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2015, hectares

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

Län

Stockholms

12 468

13,5

 

1 466

1,6

 

13 934

15,1

Uppsala

26 880

14,8

 

1 832

1,0

 

28 712

15,8

Södermanlands

24 069

16,9

 

2 448

1,7

 

26 517

18,6

Östergötlands

51 544

21,2

 

6 550

2,7

 

58 093

23,9

Jönköpings

22 567

17,8

 

2 037

1,6

 

24 604

19,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8 765

12,9

 

985

1,4

 

9 750

14,3

Kalmar

17 947

9,3

 

2 004

1,0

 

19 951

10,3

Gotlands

18 906

16,9

 

2 771

2,5

 

21 677

19,4

Blekinge

2 631

6,3

 

452

1,1

 

3 084

7,4

Skåne

28 538

5,7

 

5 495

1,1

 

34 033

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 094

8,1

 

606

0,5

 

10 699

8,6

Västra Götalands

107 138

20,3

 

8 461

1,6

 

115 599

21,9

Värmlands

30 087

26,5

 

3 021

2,7

 

33 108

29,1

Örebro

18 358

16,2

 

1 861

1,6

 

20 219

17,9

Västmanlands

16 660

15,4

 

957

0,9

 

17 617

16,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

16 277

23,0

 

3 126

4,4

 

19 403

27,4

Gävleborgs

17 760

24,5

 

2 546

3,5

 

20 306

28,0

Västernorrlands

9 300

18,4

 

1 013

2,0

 

10 314

20,4

Jämtlands

16 176

31,2

 

3 481

6,7

 

19 657

37,9

Västerbottens

7 086

9,9

 

930

1,3

 

8 017

11,2

Norrbottens

3 454

9,7

 

458

1,3

 

3 912

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

466 705

15,4

 

52 500

1,7

 

519 204

17,1

2014

465 301

15,3

 

36 851

1,2

 

502 152

16,6

2013

460 321

15,1

 

41 202

1,4

 

501 524

16,5

2012

424 643

13,9

 

53 435

1,8

 

478 079

15,7

2011

385 652

12,6

 

94 974

3,1

 

480 626

15,7

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9