Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2015

JO 13 SM 1601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2015

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2015

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

19

-

-

-

27

130

Uppsala

47

-

-

-

49

208

Södermanlands

33

-

-

-

34

186

Östergötlands

109

-

-

..

68

390

Jönköpings

..

-

-

..

122

272

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

-

-

-

35

118

Kalmar

14

-

..

6

48

175

Gotlands

17

-

-

5

31

148

Blekinge

..

-

..

-

6

53

Skåne

35

..

-

9

81

286

 

 

 

 

 

 

Hallands

31

..

-

..

34

142

Västra Götalands

198

13

-

-

251

1 130

Värmlands

29

-

-

-

79

273

Örebro

23

-

-

-

46

161

Västmanlands

53

-

.

-

20

138

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

21

-

-

..

61

173

Gävleborgs

16

-

-

-

99

227

Västernorrlands

-

-

-

-

72

124

Jämtlands

-

-

-

-

60

139

Västerbottens

-

-

-

-

46

85

Norrbottens

-

-

-

-

16

39

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2015

650

24

6

26

1 285

4 597

2014

575

17

..

22

1 344

4 718

2013

550

13

..

24

1 277

4 776

2012

548

8

..

24

1 265

4 517

2011

552

6

..

30

1 176

4 070

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Inklusive frövall